Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0097(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A6-0037/2008

Debatten :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Stemmingen :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0249

Notulen
Dinsdag 20 mei 2008 - Straatsburg

13. Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***I - Internationaal vervoer van reizigers per touringcar en autobus (herschikking) ***I - Internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor touringcar- en autobusdiensten (herschikking) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels voor toegang tot de markt voor internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) [COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Het woord wordt gevoerd door Radovan Žerjav (fungerend voorzitter van de Raad) en Leonard Orban (lid van de Commissie).

Silvia-Adriana Ţicău leidt het verslag in.

Mathieu Grosch leidt de verslagen in.

Het woord wordt gevoerd door Georg Jarzembowski, namens de PPE-DE-Fractie.

VOORZITTER: Gérard ONESTA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Willi Piecyk, namens de PSE-Fractie, Dirk Sterckx, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, Erik Meijer, namens de GUE/NGL-Fractie, Johannes Blokland, namens de IND/DEM-Fractie, Luca Romagnoli, niet-ingeschrevene, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban en Silvia-Adriana Ţicău.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 5.5 van de notulen van 21.05.2008, punt 5.6 van de notulen van 21.05.2008 en punt 5.7 van de notulen van 21.05.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid