Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0097(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0037/2008

Rozpravy :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Hlasovanie :

PV 21/05/2008 - 5.6
CRE 21/05/2008 - 5.6
PV 05/06/2008 - 6.9
CRE 05/06/2008 - 6.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0249

Zápisnica
Utorok, 20. mája 2008 - Štrasburg

13. Podmienky, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***I - Prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***I - Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa podmienok, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajkyňa Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Správa Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách prístupu na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) [COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Vystúpili títo poslanci: Radovan Žerjav (úradujúci predseda Rady) a Leonard Orban (člen Komisie).

Silvia-Adriana Ţicău uviedla správu.

Mathieu Grosch uviedol správy.

V rozprave vystúpil Georg Jarzembowski za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Gérard ONESTA
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Willi Piecyk za skupinu PSE, Dirk Sterckx za skupinu ALDE, Eva Lichtenberger za skupinu Verts/ALE, Erik Meijer za skupinu GUE/NGL, Johannes Blokland za skupinu IND/DEM, Luca Romagnoli nezávislý poslanec, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban a Silvia-Adriana Ţicău.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 21.05.2008, bod 5.6 zápisnice zo dňa 21.05.2008 a bod 5.7 zápisnice zo dňa 21.05.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia