Předchozí 
 Další 
ZápisHlasováníJmenovitá hlasováníPřijaté textyDoslovné záznamy
Zápis
Úterý, 20. května 2008 - Štrasburk
 1.Zahájení zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Následný postup na základě usnesení Parlamentu
 4.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 5.Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států (rozprava)
 6.Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (rozprava)
 7.Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (rozprava)
 8.Hlasování
  
8.1.Srovnatelnost kvalifikací získaných odborným vzděláváním mezi členskými státy ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.2.Zjednodušení postupů vypracovávání seznamů a zveřejňování informací ve veterinární a zootechnické oblasti * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.3.Navracení kulturních statků neoprávněně vyvezených z území členského státu (kodifikované znění) ***I (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.4.Vytvoření společného podniku Palivové články a vodík * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.5.Tabákový fond Společenství * (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.6.Hodnocení programu PEACE a strategií pro budoucnost (článek 131 jednacího řádu) (hlasování)
  
8.7.Statistiky v oblasti masa a chovu hospodářských zvířat ***I (hlasování)
  
8.8.Hlavní směry politiky zaměstnanosti členských států * (hlasování)
  
8.9.Rozpočet na rok 2009 – odhad příjmů a výdajů Parlamentu (hlasování)
  
8.10.Obchod se surovinami a komoditami (hlasování)
  
8.11.Strategie pro nejvzdálenější regiony: výsledky a výhledy do budoucnosti (hlasování)
  
8.12.Strategie spotřebitelské politiky EU 2007–2013 (hlasování)
  
8.13.Pokrok dosažený v oblasti rovných příležitostí a nediskriminace v EU (hlasování)
  
8.14.Integrovaná námořní politika pro Evropskou unii (hlasování)
 9.Vysvětlení hlasování
 10.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 11.Schválení zápisu z předchozího zasedání
 12.Podvodné „katalogové firmy“ (např. „European City Guides“) (rozprava)
 13.Podmínky, které musí při výkonu povolání dodržovat silniční dopravci ***I – Mezinárodní přeprava cestujících autokary a autobusy (přepracování) ***I – Přístup na mezinárodní trh silniční přepravy zboží (přepracování) ***I (rozprava)
 14.Situace Romů v Itálii (rozprava)
 15.Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
 16.Sdělení předsednictví
 17.Členství v politických skupinách
 18.Složení Parlamentu
 19.Výběr a povolování systémů poskytujících družicové pohyblivé služby (MSS) ***I (rozprava)
 20.Ženy a věda (rozprava)
 21.Zákaz vývozu a skladování kovové rtuti ***II (rozprava)
 22.Zelená kniha o zlepšení postupů demontáže lodí (rozprava)
 23.Pořad jednání příštího zasedání
 24.Ukončení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
Zápis (192 kb) Prezenční listina (63 kb)       
 
Zápis (136 kb) Prezenční listina (23 kb) Výsledky hlasování (419 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (925 kb) 
 
Zápis (221 kb) Prezenční listina (65 kb) Výsledky hlasování (161 kb) Výsledek jmenovitých hlasování (465 kb) 
Právní upozornění - Ochrana soukromí