Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Utorok, 20. mája 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Kroky podniknuté na základe uznesení Parlamentu
 4.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (oznámenie o predložených návrhoch uznesenia)
 5.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov (rozprava)
 6.Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) (rozprava)
 7.Integrovaná námorná politika EÚ (rozprava)
 8.Hlasovanie
  
8.1.Porovnateľnosť kvalifikácií v odbornom vzdelávaní medzi členskými štátmi ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.2.Zjednodušenie postupov zostavovania zoznamov a uverejňovania informácií vo veterinárnej a zootechnickej oblasti * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.3.Navrátenie predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (kodifikované znenie) ***I (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.4.Založenie spoločného podniku na palivové články a vodík * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.5.Fond Spoločenstva pre tabak * (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.6.Hodnotenie programu PEACE a stratégií pre budúcnosť (čl. 131 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
8.7.Štatistiky produkcie mäsa a stavov hospodárskych zvierat ***I (hlasovanie)
  
8.8.Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov * (hlasovanie)
  
8.9.Odhad príjmov a výdavkov Európskeho parlamentu na rozpočtový rok 2009 (hlasovanie)
  
8.10.Obchod so surovinami a komoditami (hlasovanie)
  
8.11.Stratégia pre najvzdialenejšie regióny: výsledky a vyhliadky (hlasovanie)
  
8.12.Stratégia spotrebiteľskej politiky EÚ 2007 – 2013 (hlasovanie)
  
8.13.Pokrok v oblasti rovnakých príležitostí a nediskriminácie v EÚ (transpozícia smerníc 2000/43/ES a 2000/78/ES) (hlasovanie)
  
8.14.Integrovaná námorná politika EÚ (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 12.Podvodné „adresárové spoločnosti“ (napríklad European City Guides) (rozprava)
 13.Podmienky, ktoré treba dodržiavať pri výkone povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy ***I - Prístup na trh autokarovej a autobusovej dopravy (prepracované znenie) ***I - Prístup na trh medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy (prepracované znenie) ***I (rozprava)
 14.Situácia Rómov v Taliansku (rozprava)
 15.Hodina otázok (pre Komisiu)
 16.Oznámenie predsedníctva
 17.Zloženie politických skupín
 18.Zloženie Parlamentu
 19.Výber a povolenie systémov zabezpečujúcich mobilné satelitné služby (MSS) ***I (rozprava)
 20.Ženy a veda (rozprava)
 21.Zákaz vývozu a bezpečné uskladnenie kovovej ortuti ***II (rozprava)
 22.Zelená kniha o lepšej demontáži lodí (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (186 kb) Prezenčná listina (63 kb)       
 
Zápisnica (138 kb) Prezenčná listina (23 kb) Výsledky hlasovania (375 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1520 kb) 
 
Zápisnica (223 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovania (163 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (454 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia