Index 
Jegyzőkönyv
PDF 228kWORD 145k
2008. május 20., Kedd - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)
 5.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (vita)
 6.Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (vita)
 7.Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (vita)
 8.Szavazások órája
  
8.1.A szakképesítések tagállamok közötti összehasonlíthatósága ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.2.Az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítése * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.3.Egy tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatása (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.4.Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.5.Közösségi Dohányalap * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.6.A PEACE program értékelése és a jövőre vonatkozó stratégiák (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)
  
8.7.A húsra és az állatállományra vonatkozó statisztikák ***I (szavazás)
  
8.8.A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)
  
8.9.Az Európai Parlament tervezett bevételei és kiadásai a 2009-es pénzügyi évre (szavazás)
  
8.10.Nyersanyag- és alapanyag-kereskedelem (szavazás)
  
8.11.A legkülső régiókra vonatkozó stratégia: eredmények és kilátások (szavazás)
  
8.12.A közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia 2007-2013 (szavazás)
  
8.13.Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (szavazás)
  
8.14.Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Félrevezető "katalóguscégek" (például "European City Guide") (vita)
 13.Tiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához ***I - Az autóbusszal történő nemzetközi személyszállítás (átdolgozott verzió) ***I - A Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozott verzió) ***I (vita)
 14.A romák helyzete Olaszországban (vita)
 15.Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)
 16.Az elnök közleménye
 17.A képviselőcsoportok tagjai
 18.A Parlament tagjai
 19.A mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztása és engedélyezése ***I (vita)
 20.A nők és a tudomány (vita)
 21.A fémhigany kiviteli tilalma és biztonságos tárolása ***II (vita)
 22.A hajóbontás gyakorlatának javítása (zöld könyv) (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Mario MAURO
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság:

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a 68/151/EGK és a 89/666/EGK tanácsi irányelvnek egyes meghatározott jogi formájú társaságok közzétételi és fordítási kötelezettségei tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

ECON

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács irányelvére a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a középvállalkozások egyes közzétételi követelményei és a konszolidált beszámoló készítésének kötelezettsége tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD))

utalva:

illetékes :

JURI

vélemény :

ECON

- A DEC13/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2008)0536 - C6-0186/2008 - 2008/2112(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat a Tanács rendeletére a vízumok egységes formátumának meghatározásáról szóló 1683/95/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

- Javaslat a Tanács határozatára a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérésről (COM(2008)0196 - C6-0188/2008 - 2008/0077(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- Javaslat a Tanács rendeletére a Schengeni Információs Rendszerről (SIS 1+) a Schengeni Információs Rendszer második generációjára (SIS II) történő áttérésről (COM(2008)0197 - C6-0189/2008 - 2008/0078(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

BUDG

- A DEC 14/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2008)0537 - C6-0190/2008 - 2008/2116(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A DEC11/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (SEC(2008)0411 - C6-0191/2008 - 2008/2138(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- A Tanács által 2008. május 14-én készített, 2. sz. költségvetésmódosítás-tervezet a 2008-as pénzügyi évre (09190/2008 - C6-0192/2008 - 2008/2080(BUD))

utalva:

illetékes :

BUDG

2) a parlamenti bizottságok, jelentés

- Jelentés az Európai Unió 2008-as pénzügyi évre vonatkozó, 2/2008. számú költségvetés-módosítási tervezetéről (2008/2080(BUD)) - BUDG bizottság - Előadó: Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)


3. A Parlament állásfoglalásaival kapcsolatos további intézkedések

A Parlament által a 2008. januári II. ülésen elfogadott nem jogalkotási állásfoglalásokkal kapcsolatos további intézkedésekről szóló bizottsági közlemény rendelkezésre áll a „Séance en direct” internetoldalon.


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 115. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Szudán és a Nemzetközi Büntetőbíróság

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Emilio Menéndez del Valle és Josep Borrell Fontelles, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Szudánról és a Nemzetközi Büntetőbíróságról (B6-0240/2008);

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a szudáni helyzetről és a Nemzetközi Büntetőbíróságról (B6-0254/2008);

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Szudánról és a Nemzetközi Büntetőbíróságról (B6-0255/2008);

- Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Szudánról és a Nemzetközi Büntetőbíróságról B6-0256/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan és Eoin Ryan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Szudánról és a Nemzetközi Büntetőbíróságról (B6-0257/2008);

- Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez és Johan Van Hecke, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Szudánról és a Nemzetközi Büntetőbíróságról (B6-0258/2008).

II.   Politikai ellenzékiek fogva tartása Fehéroroszországban

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma és Justas Vincas Paleckis, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a fehéroroszországi helyzetről (B6-0239/2008);

- Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan és Inese Vaidere, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a fehéroroszországi helyzetről (B6-0259/2008);

- Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fehéroroszországról (B6-0260/2008);

- Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, fehéroroszországi politikai ellenzékiek letartóztatásáról (B6-0261/2008);

- Janusz Onyszkiewicz, Eugenijus Gentvilas és Anne E. Jensen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, fehéroroszországi politikai ellenzékiek letartóztatásáról (B6-0263/2008);

- Elisabeth Schroedter és Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, fehéroroszországi politikai ellenzékiek letartóztatásáról (B6-0264/2008).

III.   Növekvő feszültség Burundiban

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock és Ana Maria Gomes, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (B6-0241/2008);

- Raül Romeva i Rueda és Mikel Irujo Amezaga, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Burundiban egyre növekvő feszültségről (B6-0265/2008);

- Umberto Guidoni, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (B6-0266/2008);

- John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, a Burundiban egyre növekvő feszültségről (B6-0267/2008);

- Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan és Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, a burundi helyzetről (B6-0268/2008);

- Johan Van Hecke, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Burundiról (B6-0269/2008).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 142. cikkének megfelelően osztják fel.


5. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások (vita)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0803 V. rész – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Anne Van Lancker előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Elisabeth Morin, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Jan Andersson, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Ona Juknevičienė, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, Thomas Mann, Rovana Plumb, Siiri Oviir, Gabriele Zimmer, Derek Roland Clark, Jacek Protasiewicz, Richard Falbr, Nils Lundgren, José Albino Silva Peneda, Juan Andrés Naranjo Escobar és Iles Braghetto.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Tadeusz Zwiefka, Renate Weber, Miloslav Ransdorf, Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Czesław Adam Siekierski és Paul Rübig.

Felszólal: Vladimír Špidla és Anne Van Lancker.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.20-i jegyzőkönyv 8.8. pont .


6. Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (vita)

Jelentés az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladásról az EU-ban (a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelv átültetése) [2007/2202(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

Elizabeth Lynne előterjeszti a jelentést.

ELNÖKÖL: Luigi COCILOVO
alelnök

Felszólal: Vladimír Špidla (a Bizottság tagja).

Felszólal: Tatjana Ždanoka (a LIBE bizottság véleményének előadója), Edit Bauer, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Magda Kósáné Kovács, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Bernard Lehideux, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jan Tadeusz Masiel, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Bairbre de Brún, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Lissy Gröner, Marco Cappato, Anja Weisgerber, Richard Howitt, Holger Krahmer, Carlo Fatuzzo, Zita Gurmai, Marian Harkin és Pier Antonio Panzeri.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Metin Kazak, Hubert Pirker, Ewa Tomaszewska, Gabriela Creţu, Jim Allister, Siiri Oviir, Neena Gill, Thomas Mann, Miloslav Ransdorf és Gay Mitchell Jim Allister felszólalásával kapcsolatban.

Felszólal: Vladimír Špidla.

ELNÖKÖL: Mechtild ROTHE
alelnök

Felszólal: Elizabeth Lynne.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.20-i jegyzőkönyv 8.13. pont .


7. Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (vita)

Jelentés az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról [2008/2009(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

Willi Piecyk előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Joe Borg (a Bizottság tagja).

Felszólal: Sérgio Marques (a REGI bizottság véleményének előadója), Pedro Guerreiro (a PECH bizottság véleményének előadója), Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Silvia-Adriana Ţicău, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Paweł Bartłomiej Piskorski, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Margrete Auken, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Seán Ó Neachtain, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Fernand Le Rachinel, független, Luís Queiró, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Ian Hudghton, Athanasios Pafilis, Ashley Mote, Struan Stevenson, Emanuel Jardim Fernandes, Bogusław Liberadzki, Rosa Miguélez Ramos, Jamila Madeira és Paulo Casaca.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Czesław Adam Siekierski, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Ivanova Lyubcheva és Catherine Stihler.

Felszólal: Catherine Stihler, Joe Borg és Willi Piecyk.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.20-i jegyzőkönyv 8.14. pont .


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

8. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


8.1. A szakképesítések tagállamok közötti összehasonlíthatósága ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a szakképesítéseknek az Európai Közösség tagállamai közötti összehasonlíthatóságáról szóló 85/368/EGK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Jan Andersson (A6-0132/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0200)


8.2. Az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítése * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az állat-egészségügyi és zootechnikai adatok jegyzékbe foglalására és közzétételére vonatkozó eljárások egyszerűsítéséről, továbbá a 64/432/EGK, 77/504/EGK, 88/407/EGK, 88/661/EGK, 89/361/EGK, 89/556/EGK, 90/427/EGK, 90/428/EGK, 90/429/EGK, 90/539/EGK, 91/68/EGK, 92/35/EGK, 92/65/EGK, 92/66/EGK, 92/119/EGK, 94/28/EK, 2000/75/EK irányelv és a 2000/258/EK határozat, valamint a 2001/89/EK, 2002/60/EK és 2005/94/EK irányelv módosításáról szólótanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Neil Parish (A6-0160/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0201)


8.3. Egy tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatása (kodifikált szöveg) ***I (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a tagállam területéről jogellenesen kiszállított kulturális tárgyak visszaszolgáltatásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) [COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)] - Jogi Bizottság. Előadó: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0152/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0202)


8.4. Az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozása * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az Üzemanyagcella- és Hidrogéntechnológiai Közös Vállalkozás létrehozásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0203)


8.5. Közösségi Dohányalap * (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés az 1782/2003/EK rendeletnek a dohányra vonatkozó támogatásból a 2008. és 2009. évben a Közösségi Dohányalapba történő átcsoportosítás, valamint az 1234/2007/EK rendeletnek a Közösségi Dohányalap finanszírozása tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA , MÓDOSÍTÁSOK és JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0204)


8.6. A PEACE program értékelése és a jövőre vonatkozó stratégiák (az eljárási szabályzat 131. cikke) (szavazás)

Jelentés a PEACE program értékeléséről és a jövőre vonatkozó stratégiákról [2007/2150(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P6_TA(2008)0205)


8.7. A húsra és az állatállományra vonatkozó statisztikák ***I (szavazás)

Jelentés a húsra és állatállományra vonatkozó statisztikákról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról [COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)] - Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság. Előadó: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Felszólal: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (előadó).

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0206)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0206)


8.8. A tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatások * (szavazás)

Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0803 V. rész – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0207)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0207)


8.9. Az Európai Parlament tervezett bevételei és kiadásai a 2009-es pénzügyi évre (szavazás)

Jelentés az Európai Parlament 2009-es pénzügyi évre tervezett bevételeiről és kiadásairól [2008/2022(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0208)


8.10. Nyersanyag- és alapanyag-kereskedelem (szavazás)

Jelentés a nyersanyagok és alapanyagok kereskedelméről [2008/2051(INI)] - Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság. Előadó: Jens Holm (A6-0134/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0209)


8.11. A legkülső régiókra vonatkozó stratégia: eredmények és kilátások (szavazás)

Jelentés a legkülső régiókra vonatkozó stratégiáról: eredmények és kilátások [2008/2010(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Margie Sudre (A6-0158/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0210)


8.12. A közösségi fogyasztóügyi politikai stratégia 2007-2013 (szavazás)

Jelentés a közösségi fogyasztóügyi politikai stratégiáról 2007-2013 [2007/2189(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0211)

Felszólalások a szavazásról:

Lasse Lehtinen (előadó) a 3. módosítás francia változatáról.


8.13. Az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladás az EU-ban (szavazás)

Jelentés az esélyegyenlőség és a megkülönböztetésmentesség terén megvalósított előrehaladásról az EU-ban (a 2000/43/EK és a 2000/78/EK irányelv átültetése) [2007/2202(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0212)

Felszólalások a szavazásról:

Philip Bushill-Matthews, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, név szerinti szavazást kér a 4. módosítás, a (6) bekezdés és a 12. módosítás esetében (az elnök megállapítja, hogy senki nem ellenzi e kérelem elfogadását);

Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, szóbeli módosítást javasol egy új, 3a. bekezdés beillesztése céljából, amit nem fogadnak el, mivel több mint 40 képviselő ellenzi figyelembevételét;

Richard Howitt Philip Bushill-Matthews kérésével kapcsolatban.


8.14. Az Európai Unió integrált tengerpolitikája (szavazás)

Jelentés az Európai Unió integrált tengerpolitikájáról [2008/2009(INI)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 14. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0213)


9. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Sergio Berlato-jelentés - A6-0164/2008: Czesław Adam Siekierski, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli

Bairbre de Brún-jelentés - A6-0133/2008: James Nicholson

Anne Van Lancker-jelentés - A6-0172/2008: Hubert Pirker, Czesław Adam Siekierski, Frank Vanhecke

Janusz Lewandowski-jelentés - A6-0181/2008: Frank Vanhecke

Margie Sudre-jelentés - A6-0158/2008: Madeleine Jouye de Grandmaison

Lasse Lehtinen-jelentés - A6-0155/2008: Zuzana Roithová

Elizabeth Lynne-jelentés - A6-0159/2008: Frank Vanhecke, Hubert Pirker, Zdzisław Zbigniew Podkański

Willi Piecyk-jelentés - A6-0163/2008: Erik Meijer, Czesław Adam Siekierski.


10. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.55 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

11. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


12. Félrevezető "katalóguscégek" (például "European City Guide") (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-0078/2008) felteszi: Arlene McCarthy, az IMCO bizottság nevében, a Tanácshoz: Félrevezető „katalóguscégek” (pl. "European City Guide") (B6-0152/2008)

Arlene McCarthy kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Janez Lenarčič (a Tanács soros elnöke) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Simon Busuttil, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Genowefa Grabowska, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Diana Wallis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mairead McGuinness, Marian Harkin és Malcolm Harbour.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Richard Corbett, Marcin Libicki, Brian Crowley és Arlene McCarthy.

Felszólal: Janez Lenarčič.

A vitát berekesztik.


13. Tiszteletben tartandó feltételek a nemzetközi közúti fuvarozói szakma gyakorlásához ***I - Az autóbusszal történő nemzetközi személyszállítás (átdolgozott verzió) ***I - A Közösségen belüli közúti árufuvarozási piacra való bejutás (átdolgozott verzió) ***I (vita)

Jelentés a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabályainak megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Jelentés az autóbusszal végzett személyszállítás piacához való hozzáférés közös szabályairól szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Jelentés a nemzetközi közúti árufuvarozási piachoz való hozzáférés közös szabályait létrehozó európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Felszólal: Radovan Žerjav (a Tanács soros elnöke) és Leonard Orban (a Bizottság tagja).

Silvia-Adriana Ţicău előterjeszti a jelentést.

Mathieu Grosch előterjeszti a jelentéseket.

Felszólal: Georg Jarzembowski, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében.

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

Felszólal: Willi Piecyk, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Dirk Sterckx, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Eva Lichtenberger, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Erik Meijer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Johannes Blokland, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban és Silvia-Adriana Ţicău.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.21-i jegyzőkönyv 5.5. pont , 2008.05.21-i jegyzőkönyv 5.6. pont és 2008.05.21-i jegyzőkönyv 5.7. pont .


14. A romák helyzete Olaszországban (vita)

A Bizottság nyilatkozata: A romák helyzete Olaszországban

Vladimír Špidla (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

ELNÖKÖL: Luisa MORGANTINI
alelnök

Felszólal: Lívia Járóka, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Viktória Mohácsi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Monica Frassoni, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Cristiana Muscardini, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Roberto Musacchio, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Gerard Batten, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Luca Romagnoli, független, Stefano Zappalà, Gianni Pittella, Marco Pannella, Elly de Groen-Kouwenhoven, Roberta Angelilli, Umberto Guidoni, Roberto Fiore, Mario Mauro, Adrian Severin, Milan Horáček, Mario Borghezio, Vito Bonsignore, Claudio Fava, Romano Maria La Russa, Csaba Sógor, Enrique Barón Crespo és Magda Kósáné Kovács.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Giuseppe Gargani, Ioan Mircea Paşcu, Renate Weber, László Tőkés és Giusto Catania.

Felszólal: Vladimír Špidla, Luca Romagnoli személyes észrevételt tesz, és Reinhard Rack a „catch the eye” eljárás lefolytatásáról.

A vitát berekesztik.


ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

15. Kérdések órája (a Bizottsághoz intézett kérdések)

A Parlament számos, a Bizottsághoz intézett kérdést megvizsgál (B6-0156/2008).

Első rész

Kérdés: 29 (Linda McAvan): A bioüzemanyagokkal kapcsolatos kereskedelmi gyakorlatok.

Mariann Fischer Boel (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Linda McAvan kiegészítő kérdésére.

Kérdés: 30 (Johan Van Hecke): Európai élelmiszersegély-program a leginkább rászorulóknak.

Mariann Fischer Boel válaszol a kérdésre, illetve Johan Van Hecke, Andreas Mölzer és Jörg Leichtfried kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 31 (Alain Hutchinson): Spekuláció és élelmiszerválság.

Mariann Fischer Boel válaszol a kérdésre, illetve Alain Hutchinson, Danutė Budreikaitė és Avril Doyle kiegészítő kérdéseire.

Második rész

Kérdés: 32 (Avril Doyle): Kommunikáció és a Lisszaboni Szerződés.

Margot Wallström (a Bizottság alelnöke) válaszol a kérdésre, illetve Avril Doyle, Paul Rübig és Justas Vincas Paleckis kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 33 (Justas Vincas Paleckis): Megerősített együttműködés az Európai Parlament és az Európai Bizottság képviseletei között.

Margot Wallström válaszol a kérdésre, illetve Justas Vincas Paleckis, Margarita Starkevičiūtė és Mairead McGuinness kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 34 (Stavros Arnaoutakis): Az Európai Bizottság D-terve (demokrácia, dialógus és diszkusszió) és az Európáról folytatott vita.

Margot Wallström válaszol a kérdésre, illetve Stavros Arnaoutakis és Georgios Papastamkos kiegészítő kérdéseire.

A 35-39. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

Kérdés: 40 (Manuel Medina Ortega): A verseny korlátozása a sportegyesületek által.

Neelie Kroes (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre, illetve Manuel Medina Ortega, Manolis Mavrommatis és Richard Corbett kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 41 (Giovanna Corda): Árnövekedés és verseny.

Neelie Kroes válaszol a kérdésre, illetve Giovanna Corda és Danutė Budreikaitė kiegészítő kérdéseire.

A 42-43. kérdésekre írásban válaszolnak majd.

Kérdés: 44 (Bernd Posselt): Csatlakozási tárgyalások Horvátországgal.

Kérdés: 45 (Brian Crowley): Horvátország európai uniós csatlakozási folyamatának előrehaladása.

Kérdés: 46 (Michl Ebner): A Horvátországgal folytatott csatlakozási tárgyalások lezárása.

Olli Rehn (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre, illetve Bernd Posselt és Brian Crowley kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 47 (Dimitrios Papadimoulis): A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság (FYROM) európai uniós csatlakozásának folyamata.

Olli Rehn válaszol a kérdésre, illetve Dimitrios Papadimoulis és Bernd Posselt kiegészítő kérdéseire.

Kérdés: 48 (Philip Claeys): A Cipruson állomásozó török hadseregnek nyújtott európai hitelek.

Olli Rehn válaszol a kérdésre, illetve Philip Claeys kiegészítő kérdésére.

Az idő hiányában megválaszolatlanul maradt kérdések írásban kerülnek megválaszolásra (lásd a szó szerinti jegyzőkönyv mellékletét).

A Bizottsághoz intézett kérdések órája lezárva.


(A 19.55 órakor megszakított ülést 21.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

16. Az elnök közleménye

Az Euromediterrán Parlamenti Közgyűlés úgy határozott 2008. március 28-án, hogy megnöveli tagjainak számát 4-gyel Bulgária és Románia európai uniós csatlakozását követően. Így a parlamenti helyek száma 45-ről 49-re emelkedik.


17. A képviselőcsoportok tagjai

Catiuscia Marini csatlakozott a PSE képviselőcsoportjához.


18. A Parlament tagjai

Diamanto Manolakou benyújtotta európai parlamenti képviselői mandátumáról 2008.05.20-i hatállyal történő lemondását.

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 4. cikke (1) és (7) bekezdésének megfelelően megállapítja az üresedést, és erről értesíti az érintett tagállamot.


19. A mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztása és engedélyezése ***I (vita)

Jelentés a mobil műholdas szolgáltatásokat nyújtó rendszerek kiválasztásáról és engedélyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Fiona Hall (A6-0077/2008)

Felszólal: Viviane Reding (a Bizottság tagja).

Fiona Hall előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Ruth Hieronymi (a CULT bizottság véleményének előadója), Jean-Pierre Audy, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Catherine Trautmann, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Jaromír Kohlíček, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nikolaos Vakalis, Atanas Paparizov és Anni Podimata.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Felszólal: Viviane Reding és Fiona Hall.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.21-i jegyzőkönyv 5.8. pont .


20. A nők és a tudomány (vita)

Jelentés a nőkről és a tudományról [2007/2206(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Britta Thomsen előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Den Dover (az ITRE bizottság véleményének előadója), Edit Bauer, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Zita Gurmai, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Siiri Oviir, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Hiltrud Breyer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Eva-Britt Svensson, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Zita Pleštinská és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erna Hennicot-Schoepges, Gabriela Creţu és Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Małgorzata Handzlik, Miroslav Mikolášik, Monica Maria Iacob-Ridzi és Marios Matsakis.

Felszólal: Stavros Dimas és Britta Thomsen.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.21-i jegyzőkönyv 5.10. pont .


21. A fémhigany kiviteli tilalma és biztonságos tárolása ***II (vita)

Ajánlás második olvasatra a fémhigany kiviteli tilalmáról és biztonságos tárolásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel elfogadott tanácsi közös álláspontról [11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

Dimitrios Papadimoulis előterjeszti az ajánlást második olvasatra.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: Martin Callanan, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Miguel Angel Martínez Martínez, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Carl Schlyter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Thomas Ulmer és Pilar Ayuso.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Milan Gaľa, Bogusław Liberadzki és Avril Doyle.

Felszólal: Stavros Dimas, Dimitrios Papadimoulis és Avril Doyle.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.21-i jegyzőkönyv 5.2. pont .


22. A hajóbontás gyakorlatának javítása (zöld könyv) (vita)

Jelentés a hajóbontás gyakorlatának javításáról szóló zöld könyvről [2007/2279(INI)] - Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Bizottság. Előadó: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

Johannes Blokland előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Stavros Dimas (a Bizottság tagja).

Felszólal: David Hammerstein (az ITRE bizottság véleményének előadója), Robert Evans (a TRAN bizottság véleményének előadója), Françoise Grossetête, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Linda McAvan, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Kartika Tamara Liotard, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Liberadzki és Silvia-Adriana Ţicău.

Felszólal: Stavros Dimas és Johannes Blokland.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.05.21-i jegyzőkönyv 5.11. pont .


23. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapították („Napirend” dokumentum PE 406.218/OJME).


24. Az ülés berekesztése

Az ülést 23.40 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Diana Wallis

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat