Kazalo 
Zapisnik
PDF 201kWORD 137k
Torek, 20. maj 2008 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta
 4.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)
 5.Smernice za politike zaposlovanja držav članic (razprava)
 6.Napredek v EU na področjih enakih možnosti in nediskriminacije (razprava)
 7.Celostna pomorska politika za Evropsko unijo (razprava)
 8.Čas glasovanja
  
8.1.Primerljivost poklicnih kvalifikacij med državami članicami ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.2.Poenostavitev postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.3.Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (kodificirana različica) Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.4.Skupno podjetja za gorivne celice in vodik * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.5.Sklad Skupnosti za tobak * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.6.Ocena programa PEACE in strategije za prihodnost (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)
  
8.7.Statistika mesa in živinoreje ***I (glasovanje)
  
8.8.Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)
  
8.9.Proračun 2009: načrt prihodkov in odhodkov Parlamenta (glasovanje)
  
8.10.Trgovina s surovinami in izdelki (glasovanje)
  
8.11.Strategija za najbolj oddaljene regije: dosežki in prihodnji izzivi (glasovanje)
  
8.12.Strategija potrošniške politike EU za obdobje 2007–2013 (glasovanje)
  
8.13.Napredek v EU na področjih enakih možnosti in nediskriminacije (glasovanje)
  
8.14.Celostna pomorska politika za Evropsko unijo (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 12.Zavajajoča podjetja, ki ponujajo imeniške storitve (na primer podjetje European City Guides) (razprava)
 13.Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika ***I - Mednarodni avtobusni prevozi potnikov (prenovitev) ***I - Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga v Skupnosti (prenovitev) ***I (razprava)
 14.Položaj Romov v Italiji (razprava)
 15.Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)
 16.Sporočilo predsedujočega
 17.Članstvo v političnih skupinah
 18.Sestava Parlamenta
 19.Mobilne satelitske storitve (MSS) ***I (razprava)
 20.Ženske in znanost (razprava)
 21.Prepoved izvoza in varno skladiščenje kovinskega živega srebra ***II (razprava)
 22.Boljše razstavljanje ladij (zelena knjiga) (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Mario MAURO
podpredsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije:

- Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 68/151/EGS in 89/666/EGS glede obveznosti objave in prevodov za nekatere oblike družb (KOM(2008)0194 - C6-0171/2008 - 2008/0083(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ECON

- Predlog Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS, kar zadeva nekatere zahteve za razkritje za srednje velika podjetja in obveznost priprave konsolidiranih računovodskih izkazov (KOM(2008)0195 - C6-0173/2008 - 2008/0084(COD))

posredovano

pristojni :

JURI

mnenje :

ECON

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 13/2008 - Oddelek III - Komisija (SEC(2008)0536 - C6-0186/2008 - 2008/2112(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1683/95 o enotni obliki za vizume, kar zadeva številčenje vizumov (KOM(2008)0188 - C6-0187/2008 - 2008/0074(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

- Predlog sklep Sveta o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (KOM(2008)0196 - C6-0188/2008 - 2008/0077(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Predlog Uredbe Sveta o migraciji s schengenskega informacijskega sistema (SIS 1+) na drugo generacijo schengenskega informacijskega sistema (SIS II) (KOM(2008)0197 - C6-0189/2008 - 2008/0078(CNS))

posredovano

pristojni :

LIBE

mnenje :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 14/2008 - Oddelek III - Komisija (SEC(2008)0537 - C6-0190/2008 - 2008/2116(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC 11/2008 - Oddelek III - Komisija (SEC(2008)0411 - C6-0191/2008 - 2008/2138(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

- Predlog spremembe proračuna št. 2 za proračunsko leto 2008, ki ga je Svet sprejel 14. maja 2008. (09190/2008 - C6-0192/2008 - 2008/2080(BUD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od odborov, poročilo

- Poročilo o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2008 za proračunsko leto 2008 (2008/2080(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Kyösti Virrankoski (A6-0188/2008)


3. Nadaljnje obravnavanje resolucij Parlamenta

Na spletnih straneh Séance en direct je na voljo sporočilo Komisije o nadaljnjem obravnavanju nezakonodajnih resolucij, ki jih je Parlament sprejel med drugim delnim januarskim zasedanjem leta 2008.


4. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (vloženi predlogi resolucij)

Naslednji poslanci ali politične skupine so v skladu s členom 115 Poslovnika zahtevali razpravo o predlogu resolucije:

I.   Sudan in Mednarodno kazensko sodišče

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Ana Maria Gomes, Marie-Arlette Carlotti, Emilio Menéndez del Valle in Josep Borrell Fontelles v imenu skupine PSE o Sudanu in Mednarodnem kazenskem sodišču (B6-0240/2008);

- Hélène Flautre, Frithjof Schmidt, Margrete Auken, Mikel Irujo Amezaga in Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE o razmerah v Sudanu in Mednarodnem kazenskem sodišču (B6-0254/2008);

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o Sudanu in Mednarodnem kazenskem sodišču (B6-0255/2008);

- Jürgen Schröder, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke, Filip Kaczmarek, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE o Sudanu in Mednarodnem kazenskem sodišču (B6-0256/2008);

- Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Eoin Ryan v imenu skupine UEN o Sudanu in Mednarodnem kazenskem sodišču (B6-0257/2008);

- Thierry Cornillet, Marco Cappato, Marielle De Sarnez in Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE o Sudanu in Mednarodnem kazenskem sodišču (B6-0258/2008).

II.   Pridržanje političnih nasprotnikov v Belorusiji

- Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma in Justas Vincas Paleckis v imenu skupine PSE o razmerah v Belorusiji (B6-0239/2008);

- Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Adam Bielan in Inese Vaidere v imenu skupine UEN o razmerah v Belorusiji (B6-0259/2008);

- Vittorio Agnoletto v imenu skupine GUE/NGL o Belorusiji (B6-0260/2008);

- Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, José Ribeiro e Castro, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE-DE o aretaciji političnih nasprotnikov v Belorusiji (B6-0261/2008);

- Janusz Onyszkiewicz, Eugenijus Gentvilas in Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE o aretaciji političnih nasprotnikov v Belorusiji (B6-0263/2008);

- Elisabeth Schroedter in Milan Horáček v imenu skupine Verts/ALE o aretaciji političnih nasprotnikov v Belorusiji (B6-0264/2008).

III.   Naraščajoča napetost v Burundiju

- Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock in Ana Maria Gomes v imenu skupine PSE o razmerah v Burundiju (B6-0241/2008);

- Raül Romeva i Rueda in Mikel Irujo Amezaga v imenu skupine Verts/ALE o naraščajoči napetosti v Burundiju (B6-0265/2008);

- Umberto Guidoni v imenu skupine GUE/NGL o razmerah v Burundiju (B6-0266/2008);

- John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola in Tunne Kelam v imenu skupine PPE-DE o naraščajoči napetosti v Burundiju (B6-0267/2008);

- Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan in Ewa Tomaszewska v imenu skupine UENo razmerah v Burundiju (B6-0268/2008);

- Johan Van Hecke v imenu skupine ALDE o Burundiju (B6-0269/2008).

Čas za govor se razdeli v skladu s členom 142 Poslovnika.


5. Smernice za politike zaposlovanja držav članic (razprava)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [KOM(2007)0803 V del – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročevalka: Anne Van Lancker A6-0172/2008

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Anne Van Lancker je predstavila poročilo.

Govorili so Elisabeth Morin v imenu skupine PPE-DE, Jan Andersson v imenu skupine PSE, Ona Juknevičienė v imenu skupine ALDE, Elisabeth Schroedter v imenu skupine Verts/ALE, Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Kathy Sinnott v imenu skupine IND/DEM, Andreas Mölzer samostojni poslanec, Thomas Mann, Rovana Plumb, Siiri Oviir, Gabriele Zimmer, Derek Roland Clark, Jacek Protasiewicz, Richard Falbr, Nils Lundgren, José Albino Silva Peneda, Juan Andrés Naranjo Escobar in Iles Braghetto.

Po postopku "catch the eye" so govorili Tadeusz Zwiefka, Renate Weber, Miloslav Ransdorf, Jean-Pierre Audy, Danutė Budreikaitė, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Czesław Adam Siekierski in Paul Rübig.

Govorila sta Vladimír Špidla in Anne Van Lancker.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.8 zapisnika z dne 20.05.2008.


6. Napredek v EU na področjih enakih možnosti in nediskriminacije (razprava)

Poročilo: Napredek v EU na področjih enakih možnosti in nediskriminacije (prenos direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES) [2007/2202(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

Elizabeth Lynne je predstavila poročilo.

PREDSEDSTVO: Luigi COCILOVO
podpredsednik

Govoril je Vladimír Špidla (član Komisije).

Govorili so Tatjana Ždanoka (pripravljalka mnenja odbora LIBE), Edit Bauer v imenu skupine PPE-DE, Magda Kósáné Kovács v imenu skupine PSE, Bernard Lehideux v imenu skupine ALDE, Jean Lambert v imenu skupine Verts/ALE, Jan Tadeusz Masiel v imenu skupine UEN, Bairbre de Brún v imenu skupine GUE/NGL, Philip Bushill-Matthews, Stephen Hughes, Sophia in 't Veld, Elisabeth Schroedter, Ria Oomen-Ruijten, Lissy Gröner, Marco Cappato, Anja Weisgerber, Richard Howitt, Holger Krahmer, Carlo Fatuzzo, Zita Gurmai, Marian Harkin in Pier Antonio Panzeri.

Po postopku "catch the eye" so govorili Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Metin Kazak, Hubert Pirker, Ewa Tomaszewska, Gabriela Creţu, Jim Allister, Siiri Oviir, Neena Gill, Thomas Mann, Miloslav Ransdorf in Gay Mitchell o govoru, ki ga je imel Jim Allister.

Govoril je Vladimír Špidla.

PREDSEDSTVO: Mechtild ROTHE
podpredsednica

Govorila je Elizabeth Lynne.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.13 zapisnika z dne 20.05.2008.


7. Celostna pomorska politika za Evropsko unijo (razprava)

Poročilo: Celostna pomorska politika za Evropsko unijo [2008/2009(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

Willi Piecyk je predstavil poročilo.

Govoril je Joe Borg (član Komisije).

Govorili so Sérgio Marques (pripravljalec mnenja odbora REGI), Pedro Guerreiro (pripravljalec mnenja odbora PECH), Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău v imenu skupine PSE, Paweł Bartłomiej Piskorski v imenu skupine ALDE, Margrete Auken v imenu skupine Verts/ALE, Seán Ó Neachtain v imenu skupine UEN, Pedro Guerreiro v imenu skupine GUE/NGL, Fernand Le Rachinel samostojni poslanec, Luís Queiró, Robert Navarro, Anne E. Jensen, Ian Hudghton, Athanasios Pafilis, Ashley Mote, Struan Stevenson, Emanuel Jardim Fernandes, Bogusław Liberadzki, Rosa Miguélez Ramos, Jamila Madeira in Paulo Casaca.

Po postopku "catch the eye" so govorili Czesław Adam Siekierski, Ioan Mircea Paşcu, Marusya Ivanova Lyubcheva in Catherine Stihler.

Govorili so Catherine Stihler, Joe Borg in Willi Piecyk.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 8.14 zapisnika z dne 20.05.2008.


PREDSEDSTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predsednik

8. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


8.1. Primerljivost poklicnih kvalifikacij med državami članicami ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Odločbe Sveta 85/368/EGS o primerljivosti poklicnih kvalifikacij med državami članicami Evropske skupnosti [COM(2007)0680 - C6-0398/2007 - 2007/0234(COD)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalec: Jan Andersson (A6-0132/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0200)


8.2. Poenostavitev postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Sveta o poenostavitvi postopkov za oblikovanje seznamov in objavljanje informacij na veterinarskem in zootehničnem področju in spremembi direktiv 64/432/EGS, 77/504/EGS, 88/407/EGS, 88/661/EGS, 89/361/EGS, 89/556/EGS, 90/427/EGS, 90/428/EGS, 90/429/EGS, 90/539/EGS, 91/68/EGS, 92/35/EGS, 92/65/EGS, 92/66/EGS, 92/119/EGS, 94/28/ES, 2000/75/ES, Odločbe 2000/258/ES ter direktiv 2001/89/ES, 2002/60/ES in 2005/94/ES [COM(2008)0120 - C6-0156/2008 - 2008/0046(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Neil Parish (A6-0160/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0201)


8.3. Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (kodificirana različica) Vračanje predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice (kodificirana različica) ***I (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni iz ozemlja države članice (kodificirana različica) [COM(2007)0873 - C6-0025/2008 - 2007/0299(COD)] - Odbor za pravne zadeve. Poročevalka: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (A6-0152/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0202)


8.4. Skupno podjetja za gorivne celice in vodik * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o ustanovitvi skupnega podjetja za gorivne celice in vodik [COM(2007)0571 - C6-0446/2007 - 2007/0211(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Pia Elda Locatelli (A6-0145/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0203)


8.5. Sklad Skupnosti za tobak * (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1782/2003 glede prenosa pomoči za tobak v Sklad Skupnosti za tobak za leti 2008 in 2009 in Uredbe (ES) št. 1234/2007 glede financiranja Sklada Skupnosti za tobak [COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Sergio Berlato (A6-0164/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG KOMISIJE, PREDLOGI SPREMEMB in OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0204)


8.6. Ocena programa PEACE in strategije za prihodnost (člen 131 Poslovnika) (glasovanje)

Poročilo: Ocena programa PEACE in strategije za prihodnost [2007/2150(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Bairbre de Brún (A6-0133/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P6_TA(2008)0205)


8.7. Statistika mesa in živinoreje ***I (glasovanje)

Poročilo: Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki mesa in živinoreje [COM(2007)0129 - C6-0099/2007 - 2007/0051(COD)] - Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja. Poročevalec: Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (A6-0130/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

PREDLOG KOMISIJE

Govoril je Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (poročevalec).

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0206)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0206)


8.8. Smernice za politike zaposlovanja držav članic * (glasovanje)

Poročilo: Predlog Odločbe Sveta o smernicah za politike zaposlovanja držav članic [COM(2007)0803 V daļa – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Anne Van Lancker (A6-0172/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P6_TA(2008)0207)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0207)


8.9. Proračun 2009: načrt prihodkov in odhodkov Parlamenta (glasovanje)

Poročilo: Načrt prihodkov in odhodkov Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2009 [2008/2022(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalec: Janusz Lewandowski (A6-0181/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0208)


8.10. Trgovina s surovinami in izdelki (glasovanje)

Poročilo: Trgovina s surovinami in izdelki [2008/2051(INI)] - Odbor za mednarodno trgovino. Poročevalec: Jens Holm (A6-0134/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0209)


8.11. Strategija za najbolj oddaljene regije: dosežki in prihodnji izzivi (glasovanje)

Poročilo: Strategija za najbolj oddaljene regije: dosežki in prihodnji izzivi [2008/2010(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Poročevalka: Margie Sudre (A6-0158/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0210)


8.12. Strategija potrošniške politike EU za obdobje 2007–2013 (glasovanje)

Poročilo: Strategija potrošniške politike EU za obdobje 2007–2013 [2007/2189(INI)] - Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov. Poročevalec: Lasse Lehtinen (A6-0155/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0211)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Lasse Lehtinen (poročevalec) o francoski različici predloga spremembe 3.


8.13. Napredek v EU na področjih enakih možnosti in nediskriminacije (glasovanje)

Poročilo: Napredek v EU na področjih enakih možnosti in nediskriminacije (prenos direktiv 2000/43/ES in 2000/78/ES) [2007/2202(INI)] - Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve. Poročevalka: Elizabeth Lynne (A6-0159/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 13)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0212)

Priglasitve v zvezi z glasovanjem:

Philip Bushill-Matthews v imenu skupine PPE-DE je zahteval poimensko glasovanje o predlogu spremembe 4, odstavku 6 in predlogu spremembe 12 (predsednik je ugotovil, da ni bilo nasprotovanja za obravnavo te zahteve);

Sophia in 't Veld v imenu skupine ALDE je podala ustni predlog spremembe, ki naj bi bil vključen v nov odstavek 3a, ki pa ni bil upoštevan, saj je več kot 40 poslancev nasprotovalo njegovemu obravnavanju.

Richard Howitt o zahtevi, ki jo je izrazil Philip Bushill-Matthews.


8.14. Celostna pomorska politika za Evropsko unijo (glasovanje)

Poročilo: Celostna pomorska politika za Evropsko unijo [2008/2009(INI)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Willi Piecyk (A6-0163/2008)

(potrebna navadna večina)

(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 14)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P6_TA(2008)0213)


9. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 163(3) Poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Sergio Berlato - A6-0164/2008: Czesław Adam Siekierski, Zuzana Roithová, Katerina Batzeli

Poročilo: Bairbre de Brún - A6-0133/2008: James Nicholson

Poročilo: Anne Van Lancker - A6-0172/2008: Hubert Pirker, Czesław Adam Siekierski, Frank Vanhecke

Poročilo: Janusz Lewandowski - A6-0181/2008: Frank Vanhecke

Poročilo: Margie Sudre - A6-0158/2008: Madeleine Jouye de Grandmaison

Poročilo: Lasse Lehtinen - A6-0155/2008: Zuzana Roithová

Poročilo: Elizabeth Lynne - A6-0159/2008: Frank Vanhecke, Hubert Pirker, Zdzisław Zbigniew Podkański

Poročilo: Willi Piecyk - A6-0163/2008: Erik Meijer, Czesław Adam Siekierski.


10. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj se nahajajo na spletni strani "Séance en direct" (informacije o zasedanju), na povezavi "Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko inačico na spletni strani Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 12.55,
se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

11. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


12. Zavajajoča podjetja, ki ponujajo imeniške storitve (na primer podjetje European City Guides) (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0078/2008), ki ga je postavila Arlene McCarthy v imenu odbora IMCO Svetu: Zavajajoča podjetja, ki ponujajo imeniške storitve (na primer podjetje European City Guides) (B6-0152/2008)

Arlene McCarthy je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Janez Lenarčič (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Simon Busuttil v imenu skupine PPE-DE, Genowefa Grabowska v imenu skupine PSE, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, Mairead McGuinness, Marian Harkin in Malcolm Harbour.

Po postopku "catch the eye" so govorili Richard Corbett, Marcin Libicki, Brian Crowley in Arlene McCarthy.

Govoril je Janez Lenarčič.

Razprava se je zaključila.


13. Pogoji za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika ***I - Mednarodni avtobusni prevozi potnikov (prenovitev) ***I - Dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga v Skupnosti (prenovitev) ***I (razprava)

Poročilo: Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih glede pogojev za opravljanje dejavnosti cestnega prevoznika [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

Poročilo: Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga avtobusnih prevozov (prenovitev) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Poročilo: Poročilo o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za dostop do trga mednarodnega cestnega prevoza blaga (prenovitev) [COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

Govorila sta Radovan Žerjav (predsedujoči Svetu) in Leonard Orban (član Komisije).

Silvia-Adriana Ţicău je predstavila poročilo.

Mathieu Grosch je predstavil svoji poročili.

Govoril je Georg Jarzembowski v imenu skupine PPE-DE.

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

Govorili so Willi Piecyk v imenu skupine PSE, Dirk Sterckx v imenu skupine ALDE, Eva Lichtenberger v imenu skupine Verts/ALE, Erik Meijer v imenu skupine GUE/NGL, Johannes Blokland v imenu skupine IND/DEM, Luca Romagnoli samostojni poslanec, Timothy Kirkhope, Inés Ayala Sender, Jeanine Hennis-Plasschaert, Jaromír Kohlíček, Dieter-Lebrecht Koch, Saïd El Khadraoui, Paweł Bartłomiej Piskorski, Jacky Hénin, Philip Bradbourn, Bogusław Liberadzki, Luis de Grandes Pascual, Rovana Plumb, Reinhard Rack, Gilles Savary, Ari Vatanen, Radovan Žerjav, Leonard Orban in Silvia-Adriana Ţicău.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.5 zapisnika z dne 21.05.2008, točka 5.6 zapisnika z dne 21.05.2008 in točka 5.7 zapisnika z dne 21.05.2008.


14. Položaj Romov v Italiji (razprava)

Izjava Komisije: Položaj Romov v Italiji

Vladimír Špidla (član Komisije) je podal izjavo.

PREDSEDSTVO: Luisa MORGANTINI
podpredsednica

Govorili so Lívia Járóka v imenu skupine PPE-DE, Martin Schulz v imenu skupine PSE, Viktória Mohácsi v imenu skupine ALDE, Monica Frassoni v imenu skupine Verts/ALE, Cristiana Muscardini v imenu skupine UEN, Roberto Musacchio v imenu skupine GUE/NGL, Gerard Batten v imenu skupine IND/DEM, Luca Romagnoli samostojni poslanec, Stefano Zappalà, Gianni Pittella, Marco Pannella, Elly de Groen-Kouwenhoven, Roberta Angelilli, Umberto Guidoni, Roberto Fiore, Mario Mauro, Adrian Severin, Milan Horáček, Mario Borghezio, Vito Bonsignore, Claudio Fava, Romano Maria La Russa, Csaba Sógor, Enrique Barón Crespo in Magda Kósáné Kovács.

Po postopku "catch the eye" so govorili Giuseppe Gargani, Ioan Mircea Paşcu, Renate Weber, László Tőkés in Giusto Catania.

Govorili so Vladimír Špidla, Luca Romagnoli, ki je podal osebno izjavo, in Reinhard Rack o poteku postopka "catch the eye".

Razprava se je zaključila.


PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

15. Čas za vprašanja (vprašanja Komisiji)

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Komisiji (B6-0156/2008).

Prvi del

Vprašanje 29 (Linda McAvan): Trgovinske prakse glede biogoriv

Mariann Fischer Boel (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavila Linda McAvan.

Vprašanje 30 (Johan Van Hecke): Evropski program za pomoč v hrani najrevnejšim

Mariann Fischer Boel je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Johan Van Hecke, Andreas Mölzer in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 31 (Alain Hutchinson): Špekulacije in prehrambena kriza

Mariann Fischer Boel je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Alain Hutchinson, Danutė Budreikaitė in Avril Doyle.

Drugi del

Vprašanje 32 (Avril Doyle): Sporočilo in lizbonska pogodba

Margot Wallström (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Avril Doyle, Paul Rübig in Justas Vincas Paleckis.

Vprašanje 33 (Justas Vincas Paleckis): Okrepljeno sodelovanje med predstavniki Evropskega parlamenta in Evropske komisije

Margot Wallström je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Justas Vincas Paleckis, Margarita Starkevičiūtė in Mairead McGuinness.

Vprašanje 34 (Stavros Arnaoutakis): Načrt D Evropske komisije (demokracija, dialog in debata) in "Razprava Evropa"

Margot Wallström je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Stavros Arnaoutakis in Georgios Papastamkos.

Na vprašanja 35 do 39 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 40 (Manuel Medina Ortega): Omejevanje konkurence s strani športnih zvez

Neelie Kroes (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Manolis Mavrommatis in Richard Corbett.

Vprašanje 41 (Giovanna Corda): Povišanja cen in konkurenca

Neelie Kroes je odgovorila na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Giovanna Corda in Danutė Budreikaitė.

Na vprašanji 42 in 43 bo odgovorjeno pisno.

Vprašanje 44 (Bernd Posselt): Pristopna pogajanja s Hrvaško

Vprašanje 45 (Brian Crowley): Napredek postopka za pristop Hrvaške k Evropski uniji

Vprašanje 46 (Michl Ebner): Zaključek pristopnih pogajanj s Hrvaško

Olli Rehn (član Komisije) je odgovoril na vprašanja kot tudi na dodatni vprašanji, ki sta jih postavila Bernd Posselt in Brian Crowley.

Vprašanje 47 (Dimitrios Papadimoulis): Pristopni proces Nekdanje jugoslovanske republike Makedonije k Evropski uniji

Olli Rehn je odgovoril na vprašanje in dodatni vprašanji, ki sta ju postavila Dimitrios Papadimoulis in Bernd Posselt.

Vprašanje 48 (Philip Claeys): Evropska sredstva za turško vojsko na Cipru

Olli Rehn je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Philip Claeys.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Komisiji se je zaključil.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 19.55,
se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Gérard ONESTA
podpredsednik

16. Sporočilo predsedujočega

Evro-sredozemska parlamentarna skupščina je 28. marca 2008 sprejela odločitev, da po pristopu Bolgarije in Romunije k Evropski uniji za štiri sedeže poveča število svojih članov. Število sedežev v Parlamentu se bo tako povečalo s 45 na 49.


17. Članstvo v političnih skupinah

Catiuscia Marini je pristopila k skupini PSE.


18. Sestava Parlamenta

Diamanto Manolakou je sporočil svoj odstop s funkcije poslanca Evropskega parlamenta z veljavo od 20. 5. 2008.

V skladu s členom 4(1) in 4(7) Poslovnika je Parlament potrdil sprostitev sedeža in o tem obvestil zadevno državo članico.


19. Mobilne satelitske storitve (MSS) ***I (razprava)

Poročilo: Predlog Odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o izbiri in odobritvi sistemov, ki zagotavljajo mobilne satelitske storitve (MSS) [COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Fiona Hall (A6-0077/2008)

Govorila je Viviane Reding (članica Komisije).

Fiona Hall je predstavila poročilo.

Govorili so Ruth Hieronymi (pripravljalka mnenja odbora CULT), Jean-Pierre Audy v imenu skupine PPE-DE, Catherine Trautmann v imenu skupine PSE, Jaromír Kohlíček v imenu skupine GUE/NGL, Nikolaos Vakalis, Atanas Paparizov in Anni Podimata.

Po postopku "catch the eye" je govoril Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Govorili sta Viviane Reding in Fiona Hall.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.8 zapisnika z dne 21.05.2008.


20. Ženske in znanost (razprava)

Poročilo: Ženske in znanost [2007/2206(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalka: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Britta Thomsen je predstavila poročilo.

Govorili so Den Dover (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Edit Bauer v imenu skupine PPE-DE, Zita Gurmai v imenu skupine PSE, Siiri Oviir v imenu skupine ALDE, Hiltrud Breyer v imenu skupine Verts/ALE, Ewa Tomaszewska v imenu skupine UEN, Eva-Britt Svensson v imenu skupine GUE/NGL, Urszula Krupa v imenu skupine IND/DEM, Zita Pleštinská in Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

Govorili so Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Marusya Ivanova Lyubcheva, Erna Hennicot-Schoepges, Gabriela Creţu in Marie Panayotopoulos-Cassiotou.

Po postopku "catch the eye" so govorili Małgorzata Handzlik, Miroslav Mikolášik, Monica Maria Iacob-Ridzi in Marios Matsakis.

Govorila sta Stavros Dimas in Britta Thomsen.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.10 zapisnika z dne 21.05.2008.


21. Prepoved izvoza in varno skladiščenje kovinskega živega srebra ***II (razprava)

Priporočilo za drugo obravnavo: Skupno stališče Sveta z namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi izvoza in varnem skladiščenju kovinskega živega srebra [11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

Dimitrios Papadimoulis je predstavil priporočilo za drugo obravnavo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so Martin Callanan v imenu skupine PPE-DE, Miguel Angel Martínez Martínez v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Carl Schlyter v imenu skupine Verts/ALE, Thomas Ulmer in Pilar Ayuso.

Po postopku "catch the eye" so govorili Milan Gaľa, Bogusław Liberadzki in Avril Doyle.

Govorili so Stavros Dimas, Dimitrios Papadimoulis in Avril Doyle.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.2 zapisnika z dne 21.05.2008.


22. Boljše razstavljanje ladij (zelena knjiga) (razprava)

Poročilo: Zelena knjiga o boljšem razstavljanju ladij [2007/2279(INI)] - Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane. Poročevalec: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

Johannes Blokland je predstavil poročilo.

Govoril je Stavros Dimas (član Komisije).

Govorili so David Hammerstein (pripravljalec mnenja odbora ITRE), Robert Evans (pripravljalec mnenja odbora TRAN), Françoise Grossetête v imenu skupine PPE-DE, Linda McAvan v imenu skupine PSE, Marios Matsakis v imenu skupine ALDE, Kartika Tamara Liotard v imenu skupine GUE/NGL, Eija-Riitta Korhola, Bogusław Liberadzki in Silvia-Adriana Ţicău.

Govorila sta Stavros Dimas in Johannes Blokland.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 5.11 zapisnika z dne 21.05.2008.


23. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 406.218/OJME).


24. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.40.

Harald Rømer

Diana Wallis

generalni sekretar

podpredsednica


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Casini, Caspary, Castex, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Robert Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Fjellner, Flasarová, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Muscat, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Ries, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Toussas, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vernola, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zanicchi, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zingaretti, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov