Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/2269(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0168/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0168/2008

Συζήτηση :

PV 21/05/2008 - 4
CRE 21/05/2008 - 4

Ψηφοφορία :

PV 21/05/2008 - 5.13
CRE 21/05/2008 - 5.13
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0224

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 21 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

4. Έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την έκθεση προόδου για την Τουρκία για το 2007 [2007/2269(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγήτρια: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

Η Ria Oomen-Ruijten παρουσιάζει την έκθεσή της.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martine ROURE
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Emine Bozkurt (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Γιώργος Δημητρακόπουλος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Alexander Lambsdorff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Joost Lagendijk, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Konrad Szymański, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, Vittorio Agnoletto, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Γεώργιος Γεωργίου, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Andrew Duff, Cem Özdemir, Roberta Angelilli, Αδάμος Αδάμου, Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Jacques Toubon, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mogens Camre, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη Κοππά, Μάριος Ματσάκης, Mario Borghezio, Francisco José Millán Mon, Béatrice Patrie, Gunnar Hökmark, Richard Howitt, Elmar Brok, Emilio Menéndez del Valle, Vural Öger και Evgeni Kirilov.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Zbigniew Zaleski, Joel Hasse Ferreira και Παναγιώτης Δημητρίου.

Παρεμβαίνουν οι Janez Lenarčič, Olli Rehn και Ria Oomen-Ruijten.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.05.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου