Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2007/0098(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A6-0087/2008

Ingediende teksten :

A6-0087/2008

Debatten :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Stemmingen :

PV 21/05/2008 - 5.5
CRE 21/05/2008 - 5.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0217

Notulen
Woensdag 21 mei 2008 - Straatsburg

5.5. Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***I (stemming)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P6_TA(2008)0217)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P6_TA(2008)0217)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Mathieu Grosch wees erop dat de amendementen 108 en 117 onverenigbaar waren en trok dit laatste amendement namens de PPE-DE-Fractie in.

Juridische mededeling - Privacybeleid