Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0098(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0087/2008

Ingivna texter :

A6-0087/2008

Debatter :

PV 20/05/2008 - 13
CRE 20/05/2008 - 13

Omröstningar :

PV 21/05/2008 - 5.5
CRE 21/05/2008 - 5.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0217

Protokoll
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg

5.5. Villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som yrkesmässigt bedriver transporter på väg [KOM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P6_TA(2008)0217)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P6_TA(2008)0217)

Inlägg om omröstningen:

Mathieu Grosch konstaterade att ändringsförslag 108 och 117 var oförenliga, och drog tillbaka det senare, för PPE-DE-gruppen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy