Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Mario MAURO
Vice talman

7. Röstförklaringar
CRE

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Sammanträdeskalendern för 2009: Toomas Savi och Bernd Posselt

Betänkande Dimitrios Papadimoulis - A6-0102/2008: Fiona Hall och Lojze Peterle

Betänkande Hartmut Nassauer - A6-0154/2008: Zuzana Roithová, Roger Helmer, Syed Kamall, Giuseppe Gargani och Bogusław Sonik

Betänkande Fiona Hall - A6-0077/2008: Zuzana Roithová och Syed Kamall

Betänkande Karl-Heinz Florenz - A6-0136/2008: Miroslav Ouzký, Jan Březina, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, Kurt Joachim Lauk och Roger Helmer

Betänkande Ria Oomen-Ruijten - A6-0168/2008: Dimitar Stoyanov, Frank Vanhecke, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt, Albert Deß och Marusya Ivanova Lyubcheva

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy