Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 21. maj 2008 - Strasbourg

8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

Ewa Tomaszewska havde oplyst, at hendes afstemningsanlæg ikke havde fungeret under afstemningen om ændringsforslag 11 i betænkning af Silvia-Adriana Ţicău - A6-0087/2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik