Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy