Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B6-0219/2008

Forhandlinger :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Afstemninger :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Vedtagne tekster :


Protokol
Onsdag den 21. maj 2008 - Strasbourg

12. Global konvention om et forbud mod uranvåben (forhandling)
CRE

Mundtlig forespørgsel (O-0029/2008/rev) af Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen,Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Karl von Wogau og Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen, til Rådet: Global konvention om et forbud mod uranvåben (B6-0153/2008)

Mundtlig forespørgsel (O-0030/2008/rev) af Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer og Caroline Lucas for Verts/ALE-Gruppen, Luisa Morgantini for GUE/NGL-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen,Ģirts Valdis Kristovskis for UEN-Gruppen, Karl von Wogau og Stefano Zappalà for PPE-DE-Gruppen, til Kommissionen: Global konvention om et forbud mod uranvåben (B6-0154/2008)

Elly de Groen-Kouwenhoven, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes, Ģirts Valdis Kristovskis og Stefano Zappalà begrundede de mundtlige forespørgsler.

Janez Lenarčič (formand for Rådet) besvarede forespørgslen (B6-0153/2008).

Louis Michel (medlem af Kommissionen) besvarede forespørgslen (B6-0154/2008).

FORSÆDE: Adam BIELAN
næstformand

Talere: Jana Hybášková for PPE-DE-Gruppen, Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen, Konrad Szymański for UEN-Gruppen, Tobias Pflüger for GUE/NGL-Gruppen, Luca Romagnoli løsgænger, og Luisa Morgantini (stiller).

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Janusz Onyszkiewicz, Roberto Fiore og Gerard Batten.

Talere: Janez Lenarčič og Louis Michel.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 108, stk. 5):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck og Elizabeth Lynne for ALDE-Gruppen om uranvåben (våben af forarmet uran) og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0219/2008)

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas og Angelika Beer for Verts/ALE-Gruppen om våben med (forarmet) uran og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0220/2008)

- Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek, Jana Hybášková og Árpád Duka-Zólyomi for PPE-DE-Gruppen om våben med forarmet uran (B6-0223/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis og Ryszard Czarnecki for UEN-Gruppen om uranvåben (våben af forarmet uran) og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0224/2008)

- Ana Maria Gomes for PSE-Gruppen om våben af forarmet uran og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0227/2008)

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite og Adamos Adamou for GUE/NGL-Gruppen om uranvåben (våben af forarmet uran) og deres indflydelse på menneskers sundhed og på miljøet – hen imod et globalt forbud mod anvendelse af sådanne våben (B6-0230/2008).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.9 i protokollen af 22.05.2008.

(Mødet udsat kl. 17.35 i afventning af spørgetiden og genoptaget kl. 18.00)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik