Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0219/2008

Keskustelut :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Keskiviikko 21. toukokuuta 2008 - Strasbourg

12. Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Suullinen kysymys (O-0029/2008/rev): Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta,Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta ja Karl von Wogau ja Stefano Zappalà PPE-DE-ryhmän puolesta neuvostolle: Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus (B6-0153/2008)

Suullinen kysymys (O-0030/2008/rev): Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer ja Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Luisa Morgantini GUE/NGL-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta,Ģirts Valdis Kristovskis UEN-ryhmän puolesta ja Karl von Wogau ja Stefano Zappalà PPE-DE-ryhmän puolesta komissiolle: Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus (B6-0154/2008)

Elly de Groen-Kouwenhoven, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes, Ģirts Valdis Kristovskis ja Stefano Zappalà esittelivät suulliset kysymykset.

Janez Lenarčič (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen (B6-0153/2008).

Louis Michel (komission jäsen) vastasi kysymykseen (B6-0154/2008).

Puhetta johti
varapuhemies Adam BIELAN

Puheenvuorot: Jana Hybášková PPE-DE-ryhmän puolesta, Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta, Konrad Szymański UEN-ryhmän puolesta, Tobias Pflüger GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Luca Romagnoli ja Luisa Morgantini (laatija).

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Janusz Onyszkiewicz, Roberto Fiore ja Gerard Batten.

Puheenvuorot: Janez Lenarčič ja Louis Michel.

Työjärjestyksen 108 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta (köyhdytettyä) uraania sisältävistä aseista ja niiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja ympäristöön – kohti tällaisten aseiden maailmanlaajuista kieltämistä (B6-0219/2008)

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas ja Angelika Beer Verts/ALE-ryhmän puolesta (köyhdytettyä) uraania sisältävistä aseista ja niiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja ympäristöön – kohti tällaisten aseiden maailmanlaajuista kieltämistä (B6-0220/2008)

- Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek, Jana Hybášková ja Árpád Duka-Zólyomi PPE-DE-ryhmän puolesta köyhdytettyä uraania sisältävistä aseista (B6-0223/2008)

- Ģirts Valdis Kristovskis ja Ryszard Czarnecki UEN-ryhmän puolesta (köyhdytettyä) uraania sisältävistä aseista ja niiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja ympäristöön – tavoitteena tällaisten aseiden maailmanlaajuinen käyttökielto (B6-0224/2008)

- Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta köyhdytettyä uraania sisältävistä aseista ja niiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja ympäristöön – kohti tällaisten aseiden maailmanlaajuista kieltämistä (B6-0227/2008)

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite ja Adamos Adamou GUE/NGL-ryhmän puolesta (köyhdytettyä) uraania sisältävistä aseista ja niiden vaikutuksesta ihmisen terveyteen ja ympäristöön – kohti tällaisten aseiden maailmanlaajuista kieltämistä (B6-0230/2008).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 22.5.2008, kohta 9.9.

(Istunto keskeytettiin klo 17.35 kyselytunnin alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 18.00.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö