Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0219/2008

Debatter :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg

12. Globalt fördrag om förbud mot uranvapen (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Muntlig fråga (O-0029/2008/rev) från Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer och Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen,Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, Karl von Wogau och Stefano Zappalà för PPE-DE-gruppen, till rådet: Globalt fördrag om förbud mot uranvapen (B6-0153/2008)

Muntlig fråga (O-0030/2008/rev) från Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer och Caroline Lucas för Verts/ALE-gruppen, Luisa Morgantini för GUE/NGL-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Ana Maria Gomes för PSE-gruppen,Ģirts Valdis Kristovskis för UEN-gruppen, Karl von Wogau och Stefano Zappalà för PPE-DE-gruppen, till kommissionen: Globalt fördrag om förbud mot uranvapen (B6-0154/2008)

Elly de Groen-Kouwenhoven, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes, Ģirts Valdis Kristovskis och Stefano Zappalà utvecklade de muntliga frågorna.

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan (B6-0153/2008).

Louis Michel (ledamot av kommissionen) besvarade frågan (B6-0154/2008).

ORDFÖRANDESKAP: Adam BIELAN
Vice talman

Talare: Jana Hybášková för PPE-DE-gruppen, Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Konrad Szymański för UEN-gruppen, Tobias Pflüger för GUE/NGL-gruppen, Luca Romagnoli, grupplös, och Luisa Morgantini (författare / frågeställare / från).

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Janusz Onyszkiewicz, Roberto Fiore och Gerard Batten.

Talare: Janez Lenarčič och Louis Michel.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 108.5 i arbetsordningen):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, om vapen med (utarmat) uran och deras påverkan på människors hälsa och miljön – mot ett globalt förbud mot användningen av sådana vapen (B6-0219/2008),

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas och Angelika Beer för Verts/ALE-gruppen, om vapen med (utarmat) uran och deras påverkan på människors hälsa och miljön – mot ett globalt förbud mot användningen av sådana vapen (B6-0220/2008),

- Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek, Jana Hybášková och Árpád Duka-Zólyomi för PPE-DE-gruppen, om vapen med utarmat uran (B6-0223/2008),

- Ģirts Valdis Kristovskis och Ryszard Czarnecki för UEN-gruppen, om vapen med (utarmat) uran och deras påverkan på människors hälsa och miljön - mot ett globalt förbud mot användningen av sådana vapen (B6-0224/2008),

- Ana Maria Gomes för PSE-gruppen, om vapen med utarmat uran och deras påverkan på människors hälsa och miljön - mot ett globalt förbud mot användningen av sådana vapen (B6-0227/2008),

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite och Adamos Adamou för GUE/NGL-gruppen, om vapen med (utarmat) uran och deras påverkan på människors hälsa och miljön - mot ett globalt förbud mot användningen av sådana vapen (B6-0230/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.9 i protokollet av den 22.05.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 17.35, i avvaktan på frågestunden, och återupptogs kl. 18.00.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy