Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 21 maj 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Manuel António dos SANTOS
Vice talman

13. Frågestund (frågor till rådet)
CRE

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B6-0156/2008).

Fråga 1 (Manuel Medina Ortega): Diskriminering när det gäller pass i Europeiska unionen.

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Manuel Medina Ortega och Reinhard Rack.

Fråga 2 (Avril Doyle): Ratificeringen av Lissabonfördraget.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Avril Doyle, Marian Harkin och Jim Allister.

Fråga 3 (Colm Burke): Förhandlingarna om EU-medlemskap med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt en följdfråga från Colm Burke.

Fråga 4 bortföll, eftersom frågeställaren var frånvarande.

Fråga 5 (Gay Mitchell): Klimatförändringar och internationell säkerhet.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Gay Mitchell och Carlos Carnero González.

Fråga 6 (Jim Higgins): Effektivt skydd av EU:s yttre gränser.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Jim Higgins och Reinhard Rack.

Fråga 7 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Fattigdomsbekämpning.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Marie Panayotopoulos-Cassiotou och Emanuel Jardim Fernandes.

Fråga 8 (Robert Evans): Mänskliga rättigheter i Kuba.

Janez Lenarčič besvarade frågan samt följdfrågor från Richard Howitt (ersättare för frågeställaren), Zita Pleštinská och David Martin.

Talare: Bernd Posselt om tidsplaneringen för frågestunden i förhållande till rådets tidsschema (talmannen lovade att ta upp detta i talmanskonferensen), och Janez Lenarčič om detta inlägg.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy