Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 21. toukokuuta 2008 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Tervetulotoivotukset
 3.Ilmastonmuutokseen liittyvät tieteelliset tosiasiat: havaintoja ja suosituksia päätöksentekoa varten (keskustelu)
 4.Turkin edistymiskertomus 2007 (keskustelu)
 5.Äänestykset
  5.1.Euroopan parlamentin istuntokalenteri 2009 (äänestys)
  5.2.Metallisen elohopean viennin kieltäminen ja turvallinen varastointi ***II (äänestys)
  5.3.Ympäristönsuojelu rikosoikeudellisin keinoin ***I (äänestys)
  5.4.Maatalousalan yritysrakenteita ja tuotantomenetelmiä koskevat tutkimukset ***I (äänestys)
  5.5.Maanteiden liikenteenharjoittajan ammatin harjoittamiseksi täytettävät edellytykset ***I (äänestys)
  5.6.Linja-autoliikenteen markkinoille pääsyä koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu) ***I (äänestys)
  5.7.Maanteiden kansainvälinen tavaraliikenne (uudelleenlaadittu) ***I (äänestys)
  5.8.Satelliittivälitteisiä matkaviestintäpalveluja tarjoavien järjestelmien valitseminen ja valtuuttaminen ***I (äänestys)
  5.9.Yritysten liiketoimintaympäristön yksinkertaistaminen yhtiöoikeuden, tilinpäätösten ja tilintarkastuksen alalla (äänestys)
  5.10.Naisten osallistuminen tieteelliseen tutkimukseen (äänestys)
  5.11.Laivanromutustoiminnan parantaminen (vihreä kirja) (äänestys)
  5.12.Ilmastonmuutokseen liittyvät tieteelliset tosiasiat: havaintoja ja suosituksia päätöksentekoa varten (äänestys)
  5.13.Turkin edistymiskertomus 2007 (äänestys)
 6.Reumataudit (kirjallinen kannanotto)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Burman traaginen tilanne (keskustelu)
 11.Kiinan luonnonkatastrofi (keskustelu)
 12.Uraania sisältävät ammukset kieltävä kansainvälinen sopimus (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset neuvostolle)
 14.Valtakirjojen tarkastus
 15.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 16.Teollisuuspolitiikan väliarviointi - EU:n kasvu- ja työllisyysstrategiaan liittyvä tiedonanto (keskustelu)
 17.REACH (Ehdotus asetukseksi REACH-testimenetelmistä) (keskustelu)
 18.Eläinten terveyttä koskeva strategia vuosiksi 2007–2013 (keskustelu)
 19.Komission strategia tiedonsaantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen osapuolten kolmannessa kokouksessa (keskustelu)
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (169 kb) Läsnäololista (63 kb)       
 
Pöytäkirja (129 kb) Läsnäololista (23 kb) Äänestysten tulokset (451 kb) Nimenhuutoäänestykset (1337 kb) 
 
Pöytäkirja (205 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (159 kb) Nimenhuutoäänestykset (411 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö