Ankstesnis 
 Kitas 
PVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2008 m. gegužės 21 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Oficialus pasveikinimas
 3.Moksliniai duomenys apie klimato kaitą. išvados ir rekomendacijos priimant sprendimus (diskusijos)
 4.2007 m. Turkijos pažangos ataskaita (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  5.1.Europos Parlamento mėnesinių sesijų kalendorius - 2009 m. (balsavimas)
  5.2.Metalinio gyvsidabrio eksporto uždraudimas ir saugus laikymas ***II (balsavimas)
  5.3.Aplinkos apsauga pagal baudžiamąją teisę ***I (balsavimas)
  5.4.Ūkių struktūros ir žemės ūkio gamybos metodų tyrimai ***I (balsavimas)
  5.5.Profesinės vežimo kelių transportu veiklos sąlygos ***I (balsavimas)
  5.6.Tarptautinis keleivių vežimas tolimojo susisiekimo ir miesto autobusais (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  5.7.Tarptautinis krovinių vežimas keliais (nauja redakcija) ***I (balsavimas)
  5.8.Judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS) ***I (balsavimas)
  5.9.Supaprastinta bendrovių verslo aplinka teisės, apskaitos ir audito srityse (balsavimas)
  5.10.Moterys ir mokslas (balsavimas)
  5.11.Geresnis laivų išmontavimas (Žalioji knyga) (balsavimas)
  5.12.Moksliniai duomenys apie klimato kaitą. išvados ir rekomendacijos priimant sprendimus (balsavimas)
  5.13.2007 m. Turkijos pažangos ataskaita (balsavimas)
 6.Reumatinės ligos (rašytinis pareiškimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Tragiška situacija Birmoje (diskusijos)
 11.Stichinė nelaimė Kinijoje (diskusijos)
 12.Pasaulinė urano ginklų uždraudimo sutartis (diskusijos)
 13.Klausimų valanda (klausimai Tarybai)
 14.Įgaliojimų tikrinimas
 15.Komitetų ir delegacijų sudėtis
 16.Pramonės politikos laikotarpio vidurio peržiūra. Europos Sąjungos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos dalis (diskusijos)
 17.REACH (bandymo metodų reglamento projektas) (diskusijos)
 18.Naujoji Europos Sąjungos gyvūnų sveikatos strategija (2007–2013 m.) (diskusijos)
 19.Trečiojo Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkosaugos klausimais šalių susitikimo strategija (diskusijos)
 20.Kito posėdžio darbotvarkė
 21.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
Protokolas (169 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)       
 
Protokolas (126 kb) Dalyvių sąrašas (23 kb) Balsavimo rezultatai (527 kb) Vardinis balsavimas (833 kb) 
 
Protokolas (211 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (172 kb) Vardinis balsavimas (413 kb) 
Teisinė informacija - Privatumo politika