Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Protokols
Trešdiena, 2008. gada 21. maijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Oficiāla sveikšana
 3.Zinātniskie fakti klimata pārmaiņu jomā: slēdzieni un ieteikumi lēmumu pieņemšanai (debates)
 4.2007. gada ziņojums par Turcijas panākto progresu (debates)
 5.Balsošanas laiks
  5.1.2009. gada sesijas plenārsēžu datumi (balsošana)
  5.2.Metāliska dzīvsudraba eksporta aizliegums un droša glabāšana ***II (balsošana)
  5.3.Vides krimināltiesiskā aizsardzība ***I (balsošana)
  5.4.Lauku saimniecību struktūras un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekojumi ***I (balsošana)
  5.5.Noteikumi autopārvadātāja profesionālās darbības veikšanai ***I (balsošana)
  5.6.Piekļuve autobusu pārvadājumu pakalpojumu tirgum (pārstrādāts dokuments) ***I (balsošana)
  5.7.Piekļuve starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (pārstrādāts dokuments) ***I (balsošana)
  5.8.Sistēmu atlase mobilo satelītsakaru pakalpojumu nodrošināšanai un atļauju piešķiršana šīm sistēmām ***I (balsošana)
  5.9.Vienkāršota uzņēmējdarbības vide uzņēmējdarbības tiesību, grāmatvedības un revīzijas jomās (balsošana)
  5.10.Sievietes un zinātne (balsošana)
  5.11.Zaļā grāmata par kuģu labāku demontāžu (balsošana)
  5.12.Zinātniskie fakti klimata pārmaiņu jomā: slēdzieni un ieteikumi lēmumu pieņemšanai (balsošana)
  5.13.2007. gada ziņojums par Turcijas panākto progresu (balsošana)
 6.Reimatiskās slimības (rakstiska deklarācija)
 7.Balsojumu skaidrojumi
 8.Balsojumu labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Traģisks stāvoklis Birmā (debates)
 11.Dabas katastrofa Ķīnā (debates)
 12.Vispārējs nolīgums par urāna ieroču aizliegumu (debates)
 13.Jautājumu laiks (jautājumi Padomei)
 14.Pilnvaru pārbaude
 15.Komiteju un delegāciju sastāvs
 16.Rūpniecības politikas termiņa vidusposma pārskats: ieguldījums ES izaugsmes un nodarbinātības stratēģijā (debates)
 17.Regulas projekts par REACH pārbaudes metodēm (debates)
 18.Jauna dzīvnieku veselības stratēģija Eiropas Savienībā 2007.-2013. gadam (debates)
 19.Komisijas stratēģija attiecībā uz Konvencijas par pieeju informācijai, sabiedrības līdzdalību lēmumu pieņemšanā un tiesas pieejamību saistībā ar vides jautājumiem līgumslēdzēju pušu trešo sanāksmi (debates)
 20.Nākamās sēdes darba kārtība
 21.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
Protokols (169 kb) Apmeklējumu reģistrs (63 kb)       
 
Protokols (125 kb) Apmeklējumu reģistrs (23 kb) Balsojumu rezultāti (467 kb) Balsojumi pēc saraksta (1343 kb) 
 
Protokols (209 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsojumu rezultāti (172 kb) Balsojumi pēc saraksta (415 kb) 
Juridisks paziņojums - Privātuma politika