Vorige 
 Volgende 
RCVVOTESPVTACRE
Notulen
Woensdag 21 mei 2008 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Welkomstwoord
 3.Wetenschappelijke feiten betreffende klimaatverandering: bevindingen en aanbevelingen voor besluitvorming (debat)
 4.Voortgangsverslag 2007 over Turkije (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Vergaderrooster 2009 (stemming)
  
5.2.Verbod op de uitvoer voor en de veilige opslag van metallisch kwik ***II (stemming)
  
5.3.Bescherming van het milieu door middel van het strafrecht ***I (stemming)
  
5.4.Enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven en de landbouwproductiemethoden ***I (stemming)
  
5.5.Voorwaarden voor de uitoefening van het beroep van wegvervoerondernemer ***I (stemming)
  
5.6.Internationaal vervoer van reizigers per touringcar en autobus (herschikking) ***I (stemming)
  
5.7.Internationaal goederenvervoer over de weg (herschikking) ***I (stemming)
  
5.8.Selectie en machtiging van systemen die mobiele satellietdiensten leveren ***I (stemming)
  
5.9.Vereenvoudiging van het ondernemingsklimaat op het gebied van vennootschapsrecht, financiële verslaglegging en controle van jaarrekeningen (stemming)
  
5.10.Vrouwen en wetenschap (stemming)
  
5.11.Groenboek betreffende een betere ontmanteling van schepen (stemming)
  
5.12.Wetenschappelijke feiten betreffende klimaatverandering: bevindingen en aanbevelingen voor besluitvorming (stemming)
  
5.13.Voortgangsverslag 2007 over Turkije (stemming)
 6.Reumatische aandoeningen (schriftelijke verklaring)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Tragische situatie in Birma (debat)
 11.Natuurramp in China (debat)
 12.Wereldwijd verdrag tegen uraniumwapens (debat)
 13.Vragenuur (vragen aan de Raad)
 14.Onderzoek geloofsbrieven
 15.Samenstelling commissies en delegaties
 16.Tussentijdse evaluatie van het industriebeleid - Een bijdrage tot de EU-strategie voor groei en werkgelegenheid (debat)
 17.REACH (Ontwerpverordening voor de proefmethodes) (debat)
 18.Een nieuwe strategie voor diergezondheid voor de Europese Unie (2007-2013) (debat)
 19.Strategie van de Commissie voor de derde bijeenkomst van de partijen bij het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, inspraak bij besluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaangelegenheden (debat)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (168 kb) Presentielijst (63 kb)       
 
Notulen (129 kb) Presentielijst (23 kb) Stemmingsuitslagen (452 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (1339 kb) 
 
Notulen (210 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (166 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (411 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid