Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Miercuri, 21 mai 2008 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Urări de bun venit
 3.Fapte demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii (dezbatere)
 4.Raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de Turcia (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Calendarul perioadelor de sesiune din 2009 (vot)
  
5.2.Interzicerea exporturilor de mercur metalic şi depozitarea în deplină siguranţă a acestei substanţe ***II (vot)
  
5.3.Protecţia mediului prin intermediul dreptului penal ***I (vot)
  
5.4.Anchetele referitoare la structura exploataţiilor agricole şi la metodele de producţie agricolă ***I (vot)
  
5.5.Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier ***I (vot)
  
5.6.Transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul (reformare) ***I (vot)
  
5.7.Transportul rutier internaţional de mărfuri (reformare) ***I (vot)
  
5.8.Selecţia şi autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicaţii prin satelit (MSS) ***I (vot)
  
5.9.Simplificarea mediului de afaceri pentru societăţi în domeniul dreptului societăţilor comerciale, al contabilităţii şi al auditului (vot)
  
5.10.Femeile şi ştiinţa (vot)
  
5.11.Ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor (Carte verde) (vot)
  
5.12.Fapte demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii (vot)
  
5.13.Raportul de monitorizare pentru anul 2007 privind Turcia (vot)
 6.Bolile reumatice (declaraţie scrisă)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Situaţia tragică din Birmania (dezbatere)
 11.Catastrofa naturală în China (dezbatere)
 12.Tratat internaţional de interzicere a armelor cu uraniu (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 14.Verificarea prerogativelor
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 16.Evaluare intermediară a politicii industriale - O contribuţie la strategia UE pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă (dezbatere)
 17.REACH (Propunere de regulament de stabilire a metodelor de testare) (dezbatere)
 18.O nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013) (dezbatere)
 19.Strategia Comisiei privind cea de-a treia reuniune a părţilor la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul decizional şi accesul la justiţie în probleme de mediu (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 21.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
Proces-verbal (173 kb) Listă de prezență (63 kb)       
 
Proces-verbal (134 kb) Listă de prezență (23 kb) Rezultatele voturilor (466 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1340 kb) 
 
Proces-verbal (213 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (172 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (412 kb) 
Aviz juridic - Politica de confidențialitate