Indiċi 
Minuti
PDF 221kWORD 130k
L-Erbgħa, 21 ta' Mejju 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Merħba
 3.Id-data xjentifika dwar il-bidla fil-klima: konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb tat-teħid ta' deċiżjonijiet (dibattitu)
 4.Rapport ta' l-2007 dwar il-progress miksub mit-Turkija (dibattitu)
 5.Ħin tal-votazzjonijiet
  
5.1.Il-Kalendarju tas-Sessjonijiet ta' l- 2009 (votazzjoni)
  
5.2.Il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni tal-merkurju tal-metall u t-taħżin fis-siġurtà kollha ta' din is-sustanza ***II (votazzjoni)
  
5.3.Il-ħarsien ta' l-ambjent permezz tal-liġi kriminali ***I (votazzjoni)
  
5.4.Investigazzjonijiet dwar l-istruttura ta' impriżi agrikoli u dwar il-metodi ta' produzzjoni agrikola ***I (votazzjoni)
  
5.5.Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***I (votazzjoni)
  
5.6.Aċċess għas-suq tas-servizzi tat-trasport tal-coaches u tax-xarabank (tfassil mil-ġdid) ***I (votazzjoni)
  
5.7.Aċċess għas-suq fil-ġarr ta' prodotti fit-toroq fi ħdan il-Komunità (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  
5.8.Għażla u l-awtorizzazzjoni ta' sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita ***I (votazzjoni)
  
5.9.Is-simplifikazzjoni fl-oqsma tal-liġi tal-kumpaniji, il-kontabilità u l-verifika għall-kumpaniji (votazzjoni)
  
5.10.In-nisa u x-xjenza (votazzjoni)
  
5.11.It-titjib tal-prattiki ta' żmuntaġġ tal-bastimenti (Green Paper) (votazzjoni)
  
5.12.Id-data xjentifika dwar il-bidla fil-klima: konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb tat-teħid ta' deċiżjonijiet (votazzjoni)
  
5.13.Rapport ta' l-2007 dwar il-progress miksub mit-Turkija (votazzjoni)
 6.Mard Rewmatiku (dikjarazzjoni bil-miktub)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 10.Sitwazzjoni traġika f'Burma (dibattitu)
 11.Diżastru Naturali fiċ-Ċina (dibattitu)
 12.Trattat Dinji bil-għan li jiġu pprojbiti l-armi ta' l-uranju (dibattitu)
 13.Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)
 14.Verifika tas-setgħat
 15.Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet
 16.Reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-politika industrijali: kontribut għall-Istrateġija ta' l-UE għat-Tkabbir u x-Xogħlijiet (dibattitu)
 17.REACH (Abbozz ta' Regolament li jistabbilixxi metodi ta' testijiet) (dibattitu)
 18.Strateġija ġdida tas-Saħħa ta' l-Annimali għall-Unjoni Ewropea (2007-2013) (dibattitu)
 19.Strateġija dwar it-tielet laqgħa tal-partijiet għall-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-pubblliku għall-proċess ta' deċiżjoni u l-aċċess għall-ġustizja fil-qasam ta' l-ambjent (dibattitu)
 20.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 21.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.05.


2. Merħba

Il-President, f'isem il-Parlament, ta merħba lill-membri tad-delegazzoni tal-Kungress Messikan, immexxija mis-Senatur Guadarrama, li ħadu posthom fil-gallarija uffiċjali.


3. Id-data xjentifika dwar il-bidla fil-klima: konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb tat-teħid ta' deċiżjonijiet (dibattitu)

Rapport intermedju rigward id-data xjentifika dwar il-bidla fil-klima: konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb tat-teħid ta' deċiżjonijiet [2008/2001(INI)] - Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

Karl-Heinz Florenz ippreżenta r-rapport.

Tkellmu: Janez Podobnik (President fil-kariga tal-Kunsill) u Stavros Dimas (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Joseph Daul f'isem il-Grupp PPE-DE, Martin Schulz f'isem il-Grupp PSE, Graham Watson f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Liam Aylward f'isem il-Grupp UEN, Jens Holm f'isem il-Grupp GUE/NGL, Johannes Blokland f'isem il-Grupp IND/DEM, Jana Bobošíková Membru mhux affiljata, Cristina Gutiérrez-Cortines, Guido Sacconi u Vittorio Prodi.

PRESIDENT: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi-President

Tkellmu: Caroline Lucas, Bogdan Pęk, Roberto Musacchio, Graham Booth, Roger Helmer, Markus Pieper, Dorette Corbey, Lena Ek, Dimitrios Papadimoulis, Jerzy Buzek, Riitta Myller, Avril Doyle, Agnes Schierhuber u Valdis Dombrovskis.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Romana Jordan Cizelj, Csaba Sándor Tabajdi, Anneli Jäätteenmäki, Péter Olajos, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik, Anni Podimata u Marios Matsakis.

Tkellmu: Janez Podobnik, Stavros Dimas u Karl-Heinz Florenz.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.12 tal- Minuti ta' 21.05.2008 .


4. Rapport ta' l-2007 dwar il-progress miksub mit-Turkija (dibattitu)

Rapport dwar ir-rapport ta' l-2007 dwar il-progress miksub mit-Turkija [2007/2269(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

Ria Oomen-Ruijten ippreżentat ir-rapport.

PRESIDENT: Martine ROURE
Viċi-President

Tkellmu: Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill) u Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Emine Bozkurt (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Giorgos Dimitrakopoulos f'isem il-Grupp PPE-DE, Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE, Alexander Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, Joost Lagendijk f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL, Georgios Georgiou f'isem il-Grupp IND/DEM, Philip Claeys Membru mhux affiljat, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Andrew Duff, Cem Özdemir, Roberta Angelilli, Adamos Adamou, Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Jacques Toubon, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mogens Camre, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis, Mario Borghezio, Francisco José Millán Mon, Béatrice Patrie, Gunnar Hökmark, Richard Howitt, Elmar Brok, Emilio Menéndez del Valle, Vural Öger u Evgeni Kirilov.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Zbigniew Zaleski, Joel Hasse Ferreira u Panayiotis Demetriou.

Tkellmu: Janez Lenarčič, Olli Rehn u Ria Oomen-Ruijten.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 5.13 tal- Minuti ta' 21.05.2008 .


PRESIDENT: Hans-Gert PÖTTERING
President

5. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, fl-anness għall-minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.

°
° ° °

Tkellmu: Struan Stevenson, dwar l-istrajk tal-mezzi ta' trasport li se jsir għada fi Franza u l-konsegwenzi ta' l-istrajks fuq il-ħidma tal-Membri Parlamentari. (Il-President qal li l-Membri Parlamentari se jinżammu infurmati mill-amministrazzjoni dwar il-miżuri li se jittieħdu), u Daniel Cohn-Bendit dwar l-eżerċitar tad-dritt ta' l-istrajkjar .


5.1. Il-Kalendarju tas-Sessjonijiet ta' l- 2009 (votazzjoni)

Il-kalendarju tas-Sessjonijiet tal-Parlament Ewropew - 2009: ara l-proposti Konferenza tal-Presidenti (punt 16 tal- Minuti ta' 19.05.2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

Il-kalendarju tas-sessjonijiet tal-Parlament Ewropew għall-2009 huwa stabbilit kif ġej:

mit-12 sal-15 ta' Jannar

mit-2 sal-5 ta' Frar

it-18 u d-19 ta' Frar

mid-9 sat-12 ta' Marzu

mit- 23 sas- 26 ta' Marzu

l-1 u t- 2 ta' April

mill-21 sa l-24 ta' April

mill- 4 sas-7 ta' Mejju

mill-14 sas-16 ta' Lulju

mill-14 sas-17 ta' Settembru

is-7 u t- 8 ta' Ottubru

mid-19 sat-22 ta' Ottubru

il-11 u t-12 ta' Novembru

mit-23 sas-26 ta' Novembru

mill-14 sas-17 ta' Diċembru

Tkellmu:

Joseph Daul ippropona emenda orali għall-proposta tal-Konferenza tal-Presidenti (is-17 -il ġimgħa) biex is-sessjoni proposta mill-20 sat-23 ta' April tkun posposta b'ġurnata, u ssir mill-21 sa l-24 ta' April 2009.

Hannes Swoboda, f'isem il-Grupp PSE, appoġġja din il-proposta..

Il-Parlament adotta din l-emenda orali

Hartmut Nassauer talab preċiżazzjonijiet dwar id-data ta' l-elezzjonijiet Ewropej li jmiss u l-ewwel sessjoni tal-Parlament wara dawn l-elezzjonijiet. (Il-President wieġbu li kien se jressaq il-mistoqsija tiegħu lill-Konferenza tal-Presidenti..

Daniel Cohn-Bendit dwar l-interventi preċedenti.


5.2. Il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni tal-merkurju tal-metall u t-taħżin fis-siġurtà kollha ta' din is-sustanza ***II (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni għat-tieni qari Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill rigward il-projbizzjoni ta' l-esportazzjoni tal-merkurju tal-metall u t-taħżin fis-siġurtà kollha ta' din is-sustanza [11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

(Maġġoranza kwalifikata)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

POŻIZZJONI KOMUNI TAL-KUNSILL

Tkellem Dimitrios Papadimoulis (rapporteur) dwar l-emendi 37 u 41.

Dikjarata approvata kif emendata (P6_TA(2008)0214)


5.3. Il-ħarsien ta' l-ambjent permezz tal-liġi kriminali ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-ħarsien ta' l-ambjent permezz tal-liġi kriminali [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Tkellmu: Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill), Olli Rehn (Membru tal-Kummissjoni) u Hartmut Nassauer (rapporteur).

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0215)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0215)


5.4. Investigazzjonijiet dwar l-istruttura ta' impriżi agrikoli u dwar il-metodi ta' produzzjoni agrikola ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta ghal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar stħarriġ ta' strutturi tal-farms u stħarriġ dwar metodi ta' produzzjoni agrikola u li jirrevoka r-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 571/88 [COM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Gábor Harangozó (A6-0061/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Tkellem Gábor Harangozó (rapporteur).

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0216)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0216)


5.5. Kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu rrispettati għall-eżerċizzju tal-professjoni tat-trasportatur bit-triq [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0217)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0217)

Tkellmu:

Mathieu Grosch qal li l-emendi 108 u 117 ma kinux kompatibbli u rtira l-emenda 117, f'isem il-Grupp PPE-DE.


5.6. Aċċess għas-suq tas-servizzi tat-trasport tal-coaches u tax-xarabank (tfassil mil-ġdid) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli komuni għall-aċċess għas-suq tas-servizzi tat-trasport tal-coaches u x-xarabank (tfassil mil-ġdid) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Tkellmu: Hannes Swoboda, f'isem il-Grupp PSE, li- fuq il-bażi ta' l-Artikolu 170 (4), tar-Regoli ta' Proċedura – talab ir-rapport tal-votazzjoni ta' waħda miż-żewġ sessjonijiet li jmiss, u Mathieu Grosch (rapporteur) appoġġja din it-talba.

Il-Parlament wera l-qbil tiegħu għal din it-talba.


5.7. Aċċess għas-suq fil-ġarr ta' prodotti fit-toroq fi ħdan il-Komunità (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar regoli komuni għall-aċċess għas-suq internazzjonali tat-trasport tal-merkanzija bit-triq (riformulazzjoni) [COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0218)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0218)


5.8. Għażla u l-awtorizzazzjoni ta' sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-għażla u l-awtorizzazzjoni ta' sistemi li jipprovdu servizzi mobbli permezz tas-satellita [COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Fiona Hall (A6-0077/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0219)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0219)


5.9. Is-simplifikazzjoni fl-oqsma tal-liġi tal-kumpaniji, il-kontabilità u l-verifika għall-kumpaniji (votazzjoni)

Rapport dwar is-simplifikazzjoni fl-oqsma tal-liġi tal-kumpaniji, il-kontabilità u l-verifika għall-kumpaniji [2007/2254(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0220)


5.10. In-nisa u x-xjenza (votazzjoni)

Rapport dwar in-nisa u x-xjenza [2007/2206(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0221)


5.11. It-titjib tal-prattiki ta' żmuntaġġ tal-bastimenti (Green Paper) (votazzjoni)

Rapport dwar il-Green Paper dwar it-titjib tal-prattiki ta' żmuntaġġ tal-bastimenti [2007/2279(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel. Rapporteur: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0222)


5.12. Id-data xjentifika dwar il-bidla fil-klima: konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb tat-teħid ta' deċiżjonijiet (votazzjoni)

Rapport rigward id-data xjentifika dwar il-bidla fil-klima: konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet bil-ħsieb tat-teħid ta' deċiżjonijiet [2008/2001(INI)] - Kumitat temporanju dwar il-bidla fil-klima. Rapporteur: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0223)

Tkellmu:

Il-President ġibed l-attenzjoni li l-emendi 5, 11, 12, 13, 14 u 15 kienu ddikjarati mhux aċċettabbli u Jan Březina ikkontesta l-inaċċettabilitá ta' l-emenda 15. (Il-President ġibed l-attenzjoni li l-emendi setgħu jerġgħu jitressqu fil-mument tal-votazzjoni dwar ir-rapport prinċipali dwar is-suġġett).


5.13. Rapport ta' l-2007 dwar il-progress miksub mit-Turkija (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rapport ta' l-2007 dwar il-progress miksub mit-Turkija [2007/2269(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0224)

Tkellmu:

Alexander Lambsdorff ippreżenta emenda orali għall-paragrafu 11, li ġiet aċċettat;

Ria Oomen-Ruijten (rapporteur) ippreżenta emenda orali għall-paragrafu 19, li ġiet aċċettata.


6. Mard Rewmatiku (dikjarazzjoni bil-miktub)

Id-Dikjarazzjoni 0008/2008 ppreżentata mill-Membri Edite Estrela, Dorette Corbey u Adamos Adamou dwar il-mard rewmatiku ġiet iffirmata mill-maġġoranza tal-Membri tal-Parlament. B'riżultat ta' dan, skond l-Artikolu 116(4) tar-Regoli ta' Proċedura, se tiġi ppreżentata lid-destinatarji u ppubblikata flimkien ma' l-ismijiet tal-firmatarji fit-Testi Adottati tas-sessjoni ta' 05.06.2008.


PRESIDENT: Mario MAURO
Viċi-President

7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Kalendarju tas-sessjonijiet parzjali ta' l-2009: Toomas Savi u Bernd Posselt

Rapport Dimitrios Papadimoulis - A6-0102/2008: Fiona Hall u Lojze Peterle

Rapport Hartmut Nassauer - A6-0154/2008: Zuzana Roithová, Roger Helmer, Syed Kamall, Giuseppe Gargani u Bogusław Sonik

Rapport Fiona Hall - A6-0077/2008: Zuzana Roithová u Syed Kamall

Rapport Karl-Heinz Florenz - A6-0136/2008: Miroslav Ouzký, Jan Březina, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, Kurt Joachim Lauk u Roger Helmer

Rapport Ria Oomen-Ruijten - A6-0168/2008: Dimitar Stoyanov, Frank Vanhecke, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt, Albert Deß u Marusya Ivanova Lyubcheva


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

Ewa Tomaszewska qal li s-sistema tiegħu ta' votazzjoni ma ħadmitx meta saret il-votazzjoni dwar l-emenda 11 tar-rapport. Silvia-Adriana Ţicău - A6-0087/2008.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.50
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

PRESIDENT: Diana WALLIS
Viċi-President

9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


10. Sitwazzjoni traġika f'Burma (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Sitwazzjoni traġika f'Burma

Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill) u Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Hartmut Nassauer f'isem il-Grupp PPE-DE, Jan Marinus Wiersma f'isem il-Grupp PSE, Jules Maaten f'isem il-Grupp ALDE, Daniel Cohn-Bendit f'isem il-Grupp Verts/ALE, Brian Crowley f'isem il-Grupp UEN, Jim Allister Membru mhux affiljat, Urszula Gacek, Libor Rouček, Marios Matsakis, Frithjof Schmidt, Hanna Foltyn-Kubicka, Colm Burke, Thijs Berman, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Józef Pinior, Alessandro Battilocchio u Neena Gill.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Mario Mauro, Tunne Kelam u Glyn Ford.

Tkellmu: Janez Lenarčič u Louis Michel.

PRESIDENT: Luisa MORGANTINI
Viċi-President

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda u Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE, dwar is-sitwazzjoni traġika fil-Burma (B6-0244/2008)

- Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke u Thomas Mann f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar is-sitwazzjoni traġika f'Burma (B6-0245/2008)

- Daniel Cohn-Bendit, Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith u Bart Staes f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar is-sitwazzjoni traġika f'Burma (B6-0246/2008)

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, dwar il-Burma/Mjanmar (B6-0247/2008)0247/08

- Roberto Musacchio f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar is-sitwazzjoni traġika f'Burma/Mjanmar (B6-0248/2008)

- Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez u Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni traġika f'Burma (B6-0249/2008)

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.7 tal- Minuti ta' 22.05.2008 .


11. Diżastru Naturali fiċ-Ċina (dibattitu)

Dikjarazzjonjiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Diżastru Naturali fiċ-Ċina

Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill) u Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Tkellmu: Georg Jarzembowski f'isem il-Grupp PPE-DE, Libor Rouček f'isem il-Grupp PSE, Dirk Sterckx f'isem il-Grupp ALDE, Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Patrick Louis f'isem il-Grupp IND/DEM, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Edite Estrela, Bastiaan Belder, Cornelis Visser, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Józef Pinior, Csaba Sándor Tabajdi u Genowefa Grabowska.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Colm Burke, Bogdan Golik u Zbigniew Zaleski.

Tkellmu: Janez Lenarčič u Louis Michel.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 103 (2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Georg Jarzembowski, Jean-Luc Dehaene, Cornelis Visser u Jas Gawronski f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar id-diżastru naturali fiċ-Ċina (B6-0242/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marcin Libicki u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, dwar it-terremot fiċ-Ċina (B6-0250/2008)

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Claude Turmes, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda u Hélène Flautre f'isem il-Grupp Verts/ALE, sur id-diżastru naturali fiċ-Ċina (B6-0251/2008),

- Jiří Maštálka u Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-terremot fiċ-Ċina (B6-0252/2008)

- Dirk Sterckx, Thierry Cornillet u Marielle De Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, id-diżastru naturali fiċ-Ċina (B6-0253/2008),

- Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano u Alexandra Dobolyi f'isem il-Grupp PSE, dwar id-diżastru naturali fiċ-Ċina (B6-0270/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.8 tal- Minuti ta' 22.05.2008 .


12. Trattat Dinji bil-għan li jiġu pprojbiti l-armi ta' l-uranju (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0029/2008/rev) mressqa minn Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer u Caroline Lucas f'isem il-Grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE,Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-Grupp UEN, Karl von Wogau u Stefano Zappalà f'isem il-Grupp PPE-DE, lill-Kunsill: Trattat globali li jipprojbixxi l-armi ta' l-uranju (B6-0153/2008)

Mistoqsija orali (O-0030/2008/rev) mressqa minn Elly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer u Caroline Lucas f'isem il-Grupp Verts/ALE, Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck f'isem il-Grupp ALDE, Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE,Ģirts Valdis Kristovskis f'isem il-Grupp UEN, Karl von Wogau u Stefano Zappalà f'isem il-Grupp PPE-DE, lill-Kummissjoni: Trattat globali li jipprojbixxi l-armi ta' l-uranju (B6-0154/2008)

Elly de Groen-Kouwenhoven, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes, Ģirts Valdis Kristovskis u Stefano Zappalà għamlu l-mistoqsijiet orali.

Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija (B6-0153/2008).

Louis Michel (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb għall-mistoqsija (B6-0154/2008).

PRESIDENT: Adam BIELAN
Viċi-President

Tkellmu: Jana Hybášková f'isem il-Grupp PPE-DE, Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN, Tobias Pflüger f'isem il-Grupp GUE/NGL, Luca Romagnoli Membru mhux affiljat, u Luisa Morgantini (awtriċi).

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Janusz Onyszkiewicz, Roberto Fiore u Gerard Batten.

Tkellmu: Janez Lenarčič u Louis Michel.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 108 (5):

- Annemie Neyts-Uyttebroeck u Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE, dwar armi ta’ l-uranju (imdgħajjef) u l-effetti tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent - lejn projbizzjoni globali fuq l-użu ta' dawn l-armi (B6-0219/2008),

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas u Angelika Beer f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar l-armi ta’ l-uranju (imdgħajjef) u l-effetti tagħhom fuq is-saħħa umana u fuq l-ambjent - lejn projbizzjoni globali fuq l-użu ta’ armi bħal dawn (B6-0220/2008),

- Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek, Jana Hybášková u Árpád Duka-Zólyomi f'isem il-Grupp PPE-DE, dwar armi bl-uranju mdgħajjef (B6-0223/2008),

- Ģirts Valdis Kristovskis u Ryszard Czarnecki f'isem il-Grupp UEN, dwar l-armi ta’ l-uranju (mdgħajjef) u l-effetti tagħhom fuq is-saħħa umana u fuq l-ambjent - lejn projbizzjoni globali fuq l-użu ta’ armi bħal dawn (B6-0224/2008),

- Ana Maria Gomes f'isem il-Grupp PSE, dwar armi ta' l-uranju mdgħajjef u l-effett tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent - lejn projbizzjoni globali fuq l-użu ta’ armi ta' dan it-tip (B6-0227/2008),

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite u Adamos Adamou f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar l-armi ta’ l-uranju (imdgħajjef) u l-effett tagħhom fuq is-saħħa tal-bniedem u fuq l-ambjent - lejn projbizzjoni globali fuq l-użu ta’ armi bħal dawn (B6-0230/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 tal- Minuti ta' 22.05.2008 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-mistoqsijiet: 17.35
Ħin li fih tkompliet is-seduta:
18.00 )


PRESIDENT: Manuel António dos SANTOS
Viċi-President

13. Ħin tal-mistoqsijiet (mistoqsijiet lill-Kunsill)

Il-Parlament eżamina numru ta' mistoqsijiet lill-Kunsill (B6-0156/2008).

Mistoqsija 1 (Manuel Medina Ortega): Diskriminazzjoni relatata mal-passaporti ta' l-Unjoni Ewropea.

Janez Lenarčič (President fil-kariga tal-Kunsill) wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Manuel Medina Ortega u Reinhard Rack.

Mistoqsija 2 (Avril Doyle): Ratifikazzjoni tat-Trattat ta' Liżbona

Janez Lenarčič wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Avril Doyle, Marian Harkin u Jim Allister.

Mistoqsija 3 (Colm Burke): Negozjati ma' l-ex Repubblika Yugożlava tal-Maċedonja għall-adeżjoni ma' l-UE

Janez Lenarčič wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsija supplimentari ta' Colm Burke.

Il-mistoqsija 4 skadiet minħabba li l-awtur tagħha ma kienx preżenti.

Mistoqsija 5 (Gay Mitchell): Il-Bidla fil-Klima u s-Sigurtá Internazzjonali.

Janez Lenarčič wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Gay Mitchell u Carlos Carnero González.

Mistoqsija 6 (Jim Higgins): Protezzjoni effettiva tal-fruntieri esterni ta' l-Unjoni Ewropea

Janez Lenarčič wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Jim Higgins u Reinhard Rack.

Mistoqsija 7 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Il-ġlieda kontra l-faqar

Janez Lenarčič wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Marie Panayotopoulos-Cassiotou u Emanuel Jardim Fernandes.

Mistoqsija 8 (Robert Evans): Id-Drittijiet tal-Bniedem f'Kuba

Janez Lenarčič wieġeb għall-mistoqsija kif ukoll għall-mistoqsijiet supplimentari ta' Richard Howitt (flok l-awtur), Zita Pleštinská u David Martin.

Tkellem Bernd Posselt dwar l-ippjanar tal-ħin tal-mistoqsijiet fuq il-bażi ta' l-orarji tal-Kunsill (Il-President se jressaq din l-osservazzjoni lill-Konferenza tal-Presidenti ), u Janez Lenarčič dwar dan l-intervent.

Il-mistoqsijiet li ma kinux twieġbu minħabba nuqqas ta' ħin se jingħataw tweġibiet bil-miktub aktar 'il quddiem (ara l-Anness tar-Rapporti Verbatim tad-Dibattiti)

Il-ħin tal-mistoqsijiet allokat għall-Kunsill intemm.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 19.05
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 21.00 )

PRESIDENT: Marek SIWIEC
Viċi-President

14. Verifika tas-setgħat

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jikkonferma l-mandati tal-Membri Parlamentari Jan Cremers, Hanne Dahl b'seħħ mit-30.04.2008 u 09.05.2008 rispettivament.


15. Kompożizzjoni tal-kumitati u tad-delegazzjonijiet

Fuq talba tal-gruppi PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE u IND/DEM, il-Parlament irratifika l-ħatriet li ġejjin:

Kumitat AGRI: László Tőkés

Kumitat LIBE: Catherine Boursier, Fabio Ciani

Sottokumitat għad-Drittijiet tal-Bniedem: Bernard Wojciechowski minflok Witold Tomczak

Delegazzjoni għall-Assemblea Parlamentari Ewromediterranja: Catherine Boursier, Adrian Severin

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-pajjiżi tax-Xlokk ta' l-Ewropa: Salvatore Tatarella.

Delegazzjoni għall-Kumitat Parlamentari Konġunt UE-Kroazja:Viktória Mohácsi minflok Vittorio Prodi

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet mal-Mashrek: Catherine Boursier

Delegazzjoni għar-relazzjonijiet ma' l-Afrika t'Isfel: Vittorio Prodi


16. Reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-politika industrijali: kontribut għall-Istrateġija ta' l-UE għat-Tkabbir u x-Xogħlijiet (dibattitu)

Rapport dwar Reviżjoni ta' nofs it-terminu tal-politika industrijali: kontribut għall-Istrateġija ta' l-UE għat-Tkabbir u x-Xogħlijiet [2007/2257(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

Romana Jordan Cizelj ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Jerzy Buzek f'isem il-Grupp PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău f'isem il-Grupp PSE, Jorgo Chatzimarkakis f'isem il-Grupp ALDE, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, Jacky Hénin f'isem il-Grupp GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Bogusław Liberadzki, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk u Ilda Figueiredo.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău u Bogusław Liberadzki.

Tkellmu: Günter Verheugen u Romana Jordan Cizelj.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.2 tal- Minuti ta' 22.05.2008 .


17. REACH (Abbozz ta' Regolament li jistabbilixxi metodi ta' testijiet) (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0055/2008) mressqa minnGuido Sacconi, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-Abboz ta' Regolament REACH li jistipula Metodi ta' Testijiet (B6-0158/2008)

Guido Sacconi għamel il-mistoqsija orali.

Günter Verheugen (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija orali

Tkellmu: Thomas Ulmer f'isem il-Grupp PPE-DE, u Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE.

Tkellem skond il-proċedura "catch the eye" Marios Matsakis.

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa biex jiġi konkluż id-dibattitu skond l-Artikolu 108(5) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Guido Sacconi, f'isem il-Kumitat ENVI, dwar l-abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni li jistabbilixxi metodi ta' ttestjar skond ir-Regolament (KE) Nru 1907/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-Reġistrazzjoni, il-Valutazzjoni, l-Awtorizzazzjoni u r-Restrizzjoni ta' Sustanzi Kimiċi (REACH) (B6-0237/2008).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.10 tal- Minuti ta' 22.05.2008 .


18. Strateġija ġdida tas-Saħħa ta' l-Annimali għall-Unjoni Ewropea (2007-2013) (dibattitu)

Rapport Strateġija ġdida għas-Saħħa ta' l-Annimali għall-Unjoni Ewropea (2007-2013) [2007/2260(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

Janusz Wojciechowski ippreżenta r-rapport.

Tkellem Androula Vassiliou (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Esther De Lange f'isem il-Grupp PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos f'isem il-Grupp PSE, Jan Mulder f'isem il-Grupp ALDE, Alyn Smith f'isem il-Grupp Verts/ALE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk f'isem il-Grupp UEN, Kartika Tamara Liotard f'isem il-Grupp GUE/NGL, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Neil Parish, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso u Avril Doyle

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Paul Rübig, Andrzej Jan Szejna, Jim Allister u Czesław Adam Siekierski.

Tkellmu: Androula Vassiliou u Janusz Wojciechowski.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 tal- Minuti ta' 22.05.2008 .


19. Strateġija dwar it-tielet laqgħa tal-partijiet għall-Konvenzjoni dwar l-aċċess għall-informazzjoni, il-parteċipazzjoni tal-pubblliku għall-proċess ta' deċiżjoni u l-aċċess għall-ġustizja fil-qasam ta' l-ambjent (dibattitu)

Mistoqsija orali (O-0054/2008) imressqa minn Miroslav Ouzký, f'isem il-Kumitat ENVI, lill-Kummissjoni: L-istrateġija tal-Kummissjoni fir-rigward tat-tielet laqgħa tal-Partijiet Kontraenti għall-Konvenzjoni dwar l-Aċċess għall-Informazzjoni, il-Parteċipazzjoni Pubblika fit-Teħid tad-Deċiżjonijiet u l-Aċċess għall-Ġustizzja fir-rigward ta' Kwistjonijiet Ambjentali (B6-0157/2008)

Minħabba li l-awtur tal-mistoqsija orali ma kienx hemm, Il-President iddeċieda li ma jitrattax din il-mistoqsija

Tkellmu: dwar din id-deċiżjoni Marios Matsakis, Eija-Riitta Korhola, Inés Ayala Sender u Androula Vassiliou, Membru tal-Kommissjoni, li aċċetta li jagħti tweġiba bil-miktub għal din il-mistoqsija orali.


20. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta ta' l-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 406.218/OJJE).


21. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 23.05.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Segretarju Ġenerali

Viċi-President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza