Index 
Proces-verbal
PDF 213kWORD 134k
Miercuri, 21 mai 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Urări de bun venit
 3.Fapte demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii (dezbatere)
 4.Raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de Turcia (dezbatere)
 5.Votare
  
5.1.Calendarul perioadelor de sesiune din 2009 (vot)
  
5.2.Interzicerea exporturilor de mercur metalic şi depozitarea în deplină siguranţă a acestei substanţe ***II (vot)
  
5.3.Protecţia mediului prin intermediul dreptului penal ***I (vot)
  
5.4.Anchetele referitoare la structura exploataţiilor agricole şi la metodele de producţie agricolă ***I (vot)
  
5.5.Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier ***I (vot)
  
5.6.Transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul (reformare) ***I (vot)
  
5.7.Transportul rutier internaţional de mărfuri (reformare) ***I (vot)
  
5.8.Selecţia şi autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicaţii prin satelit (MSS) ***I (vot)
  
5.9.Simplificarea mediului de afaceri pentru societăţi în domeniul dreptului societăţilor comerciale, al contabilităţii şi al auditului (vot)
  
5.10.Femeile şi ştiinţa (vot)
  
5.11.Ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor (Carte verde) (vot)
  
5.12.Fapte demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii (vot)
  
5.13.Raportul de monitorizare pentru anul 2007 privind Turcia (vot)
 6.Bolile reumatice (declaraţie scrisă)
 7.Explicaţii privind votul
 8.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 9.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 10.Situaţia tragică din Birmania (dezbatere)
 11.Catastrofa naturală în China (dezbatere)
 12.Tratat internaţional de interzicere a armelor cu uraniu (dezbatere)
 13.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 14.Verificarea prerogativelor
 15.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 16.Evaluare intermediară a politicii industriale - O contribuţie la strategia UE pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă (dezbatere)
 17.REACH (Propunere de regulament de stabilire a metodelor de testare) (dezbatere)
 18.O nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013) (dezbatere)
 19.Strategia Comisiei privind cea de-a treia reuniune a părţilor la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul decizional şi accesul la justiţie în probleme de mediu (dezbatere)
 20.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 21.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.05.


2. Urări de bun venit

Preşedintele, în numele Parlamentului, a urat bun venit delegaţiei Congresului mexican, conduse de senatorul Guadarrama, care a luat loc în tribuna oficială.


3. Fapte demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii (dezbatere)

Raport interimar privind faptele demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii [2008/2001(INI)] - Comisie temporară pentru schimbările climatice. Raportor: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

Karl-Heinz Florenz şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Janez Podobnik (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Stavros Dimas (membru al Comisiei).

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Graham Watson, în numele Grupului ALDE, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Liam Aylward, în numele Grupului UEN, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Johannes Blokland, în numele Grupului IND/DEM, Jana Bobošíková, neafiliată, Cristina Gutiérrez-Cortines, Guido Sacconi şi Vittorio Prodi.

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Caroline Lucas, Bogdan Pęk, Roberto Musacchio, Graham Booth, Roger Helmer, Markus Pieper, Dorette Corbey, Lena Ek, Dimitrios Papadimoulis, Jerzy Buzek, Riitta Myller, Avril Doyle, Agnes Schierhuber şi Valdis Dombrovskis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Romana Jordan Cizelj, Csaba Sándor Tabajdi, Anneli Jäätteenmäki, Péter Olajos, Silvia-Adriana Ţicău, Miroslav Mikolášik, Anni Podimata şi Marios Matsakis.

Au intervenit: Janez Podobnik, Stavros Dimas şi Karl-Heinz Florenz.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.12 al PV din 21.05.2008.


4. Raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de Turcia (dezbatere)

Raport privind raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de Turcia [2007/2269(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

Ria Oomen-Ruijten şi-a prezentat raportul.

PREZIDEAZĂ: Martine ROURE
Vicepreşedintă

Au intervenit: Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Olli Rehn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Emine Bozkurt (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Giorgos Dimitrakopoulos, în numele Grupului PPE-DE, Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, Alexander Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, Joost Lagendijk, în numele Grupului Verts/ALE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, Georgios Georgiou, în numele Grupului IND/DEM, Philip Claeys, neafiliat, Werner Langen, Jan Marinus Wiersma, Andrew Duff, Cem Özdemir, Roberta Angelilli, Adamos Adamou, Bastiaan Belder, Sylwester Chruszcz, Jacques Toubon, Véronique De Keyser, István Szent-Iványi, Mogens Camre, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Marios Matsakis, Mario Borghezio, Francisco José Millán Mon, Béatrice Patrie, Gunnar Hökmark, Richard Howitt, Elmar Brok, Emilio Menéndez del Valle, Vural Öger şi Evgeni Kirilov.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Reinhard Rack, Pierre Pribetich, Zbigniew Zaleski, Joel Hasse Ferreira şi Panayiotis Demetriou.

Au intervenit: Janez Lenarčič, Olli Rehn şi Ria Oomen-Ruijten.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 5.13 al PV din 21.05.2008.


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

5. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit: Struan Stevenson, cu privire la greva transporturilor care va avea loc mâine în Franţa şi impactul grevelor asupra activităţii deputaţilor (Preşedintele a afirmat că deputaţii vor fi informaţi de către administraţie cu privire la măsurile adoptate), şi Daniel Cohn-Bendit cu privire la exercitarea dreptului la grevă.


5.1. Calendarul perioadelor de sesiune din 2009 (vot)

Calendarul perioadelor de sesiune a Parlamentului European- 2009: a se vedea propunerile Conferinţei Preşedinţilor (punctul 16 al PV din 19.05.2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului European din 2009 s-a stabilit după cum urmează:

12 - 15 ianuarie

2 - 5 februarie

18 şi 19 februarie

9 - 12 martie

23 - 26 martie

1 şi 2 aprilie

21 - 24 aprilie

4 - 7 mai

14 - 16 iulie

14 -17 septembrie

7 şi 8 octombrie

19 - 22 octombrie

11 şi 12 noiembrie

23 - 26 noiembrie

14 - 17 decembrie

Intervenţii privind votul:

Joseph Daul a propus un amendament oral la propunerea Conferinţei Preşedinţilor ( săptămâna 17) vizând decalarea cu o zi a perioadei de sesiune propuse 20-23 aprilie 2009, pentru ca aceasta să se desfăşoare între 21 şi 24 aprilie 2009.

Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, a sprijinit această propunere.

Parlementul a adoptat acest amendament oral.

Hartmut Nassauer a solicitat precizări cu privire la viitoarele alegeri europene şi la prima sesiune a Parlamentului ulterioară acestora (Preşedintele i-a răspuns că va adresa această întrebare Conferinţei Preşedinţilor);

Daniel Cohn-Bendit cu privire la intervenţiile precedente.


5.2. Interzicerea exporturilor de mercur metalic şi depozitarea în deplină siguranţă a acestei substanţe ***II (vot)

Recomandare pentru a doua lectură pentru a doua lectură referitoare la poziția comună a Consiliului în vederea adoptării regulamentului Parlamentului European și al Consiliului privind interzicerea exporturilor de mercur metalic și depozitarea în deplină siguranță a acestei substanțe [11488/1/2007 - C6-0034/2008 - 2006/0206(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Dimitrios Papadimoulis (A6-0102/2008)

(Majoritate calificată)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

POZIŢIA COMUNĂ A CONSILIULUI

A intervenit Dimitrios Papadimoulis (raportor) cu privire la amendamentele 37 şi 41.

Declarat aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0214)


5.3. Protecţia mediului prin intermediul dreptului penal ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția mediului prin dreptul penal [COM(2007)0051 - C6-0063/2007 - 2007/0022(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Hartmut Nassauer (A6-0154/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNEREA COMISIEI

Au intervenit: Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului), Olli Rehn (membru al Comisiei) şi Hartmut Nassauer (raportor).

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0215)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0215)


5.4. Anchetele referitoare la structura exploataţiilor agricole şi la metodele de producţie agricolă ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind anchetele referitoare la structura exploatațiilor agricole și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului [COM(2007)0245 - C6-0127/2007 - 2007/0084(COD)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Gábor Harangozó (A6-0061/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNEREA COMISIEI

A intervenit Gábor Harangozó (raportor).

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0216)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0216)


5.5. Condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru a exercita ocupaţia de operator de transport rutier [COM(2007)0263 - C6-0145/2007 - 2007/0098(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportoare: Silvia-Adriana Ţicău (A6-0087/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0217)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0217)

Intervenţii privind votarea:

Mathieu Grosch a precizat că amendamentele 108 şi 117 sunt incompatibile şi l-a retras pe ultimul, în numele Grupului PPE-DE.


5.6. Transportul internaţional de călători cu autocarul şi autobuzul (reformare) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unor norme comune privind accesul pe piaţa serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul (reformare) [COM(2007)0264 - C6-0147/2007 - 2007/0097(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Mathieu Grosch (A6-0037/2008)

Au intervenit: Hannes Swoboda, în numele Grupului PSE, care – bazându-se pe articolul 170 alineatul (4) din Regulamentul de procedură – a solicitat amânarea votului pentru una dintre următoarele două sesiuni şi Mathieu Grosch (raportor) care a sprijinit această cerere.

Parlamentul şi-a exprimat acordul cu privire la această cerere.


5.7. Transportul rutier internaţional de mărfuri (reformare) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme comune privind accesul pe piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri (reformare) [COM(2007)0265 - C6-0146/2007 - 2007/0099(COD)] - Comisia pentru transport şi turism. Raportor: Mathieu Grosch (A6-0038/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0218)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0218)


5.8. Selecţia şi autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile de comunicaţii prin satelit (MSS) ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind selecția și autorizarea sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit (SMS) [COM(2007)0480 - C6-0257/2007 - 2007/0174(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Fiona Hall (A6-0077/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0219)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0219)


5.9. Simplificarea mediului de afaceri pentru societăţi în domeniul dreptului societăţilor comerciale, al contabilităţii şi al auditului (vot)

Raport privind simplificarea mediului de afaceri pentru societăți în domeniul dreptului societăților comerciale, al contabilității și al auditului [2007/2254(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Klaus-Heiner Lehne (A6-0101/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0220)


5.10. Femeile şi ştiinţa (vot)

Raport privind femeile și știința [2007/2206(INI)] - Comisia pentru drepturile femeii şi egalitatea între sexe. Raportoare: Britta Thomsen (A6-0165/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0221)


5.11. Ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor (Carte verde) (vot)

Raport referitor la Cartea Verde privind ameliorarea practicilor de dezmembrare a navelor [2007/2279(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară. Raportor: Johannes Blokland (A6-0156/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0222)


5.12. Fapte demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii (vot)

Raport privind faptele demonstrate ştiinţific legate de schimbările climatice: descoperiri şi recomandări în vederea luării de decizii [2008/2001(INI)] - Comisie temporară pentru schimbările climatice. Raportor: Karl-Heinz Florenz (A6-0136/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 11)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0223)

Intervenţii privind votarea:

Preşedintele a afirmat că amendamentele 5, 11, 12, 13, 14 şi 15 au fost declarate inadmisibile şi Jan Březina a contestat caracterul inadmisibil al amendamentului 15 (Preşedintele a semnalat faptul că aceste amendamente ar putea fi redepuse în momentul votării asupra raportului principal pe această temă).


5.13. Raportul de monitorizare pentru anul 2007 privind Turcia (vot)

Raport privind raportul din 2007 cu privire la progresele înregistrate de Turcia [2007/2269(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportoare: Ria Oomen-Ruijten (A6-0168/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0224)

Intervenţii privind votarea:

Alexander Lambsdorff a prezentat un amendament oral la punctul 11, care a fost reţinut;

Ria Oomen-Ruijten (raportoare) a prezentat un amendament oral la punctul 19, care a fost reţinut.


6. Bolile reumatice (declaraţie scrisă)

Declaraţia 0008/2008 depusă de deputaţii Edite Estrela, Dorette Corbey şi Adamos Adamou privind bolile reumatice a întrunit semnăturile majorităţii membrilor care compun Parlamentul; prin urmare, ea va fi transmisă, în conformitate cu articolul 116 alineatul (4) din Regulamentul de procedură, destinatarilor respectivi şi publicată, împreună cu numele semnatarilor, în Textele adoptate în şedinţa din 05.06.2008.


PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

7. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Calendarul perioadelor de sesiune din 2009: Toomas Savi şi Bernd Posselt

Raport Dimitrios Papadimoulis - A6-0102/2008: Fiona Hall şi Lojze Peterle

Raport Hartmut Nassauer - A6-0154/2008: Zuzana Roithová, Roger Helmer, Syed Kamall, Giuseppe Gargani şi Bogusław Sonik

Raport Fiona Hall - A6-0077/2008: Zuzana Roithová şi Syed Kamall

Raport Karl-Heinz Florenz - A6-0136/2008: Miroslav Ouzký, Jan Březina, Zita Pleštinská, Czesław Adam Siekierski, Kurt Joachim Lauk şi Roger Helmer

Raport Ria Oomen-Ruijten - A6-0168/2008: Dimitar Stoyanov, Frank Vanhecke, Zuzana Roithová, Czesław Adam Siekierski, Bernd Posselt, Albert Deß şi Marusya Ivanova Lyubcheva


8. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Ewa Tomaszewska a declarat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votului asupra amendamentului 11 din raportul Silviei-Adriana Ţicău - A6-0087/2008.


(Şedinţa, suspendată la 13.50, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

9. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


10. Situaţia tragică din Birmania (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Situaţia tragică din Birmania

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Louis Michel (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Hartmut Nassauer, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Jules Maaten, în numele Grupului ALDE, Daniel Cohn-Bendit, în numele Grupului Verts/ALE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Jim Allister, neafiliat, Urszula Gacek, Libor Rouček, Marios Matsakis, Frithjof Schmidt, Hanna Foltyn-Kubicka, Colm Burke, Thijs Berman, Thomas Mann, Ana Maria Gomes, Laima Liucija Andrikienė, Józef Pinior, Alessandro Battilocchio şi Neena Gill.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mario Mauro, Tunne Kelam şi Glyn Ford.

Au intervenit: Janez Lenarčič şi Louis Michel.

PREZIDEAZĂ: Luisa MORGANTINI
Vicepreşedintă

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda şi Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, privind situația tragică din Birmania (B6-0244/2008)

- Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke şi Thomas Mann, în numele Grupului PPE-DE, privind situaţia tragică din Birmania (B6-0245/2008)

- Daniel Cohn-Bendit, Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith şi Bart Staes, în numele Grupului Verts/ALE, privind situaţia tragică din Birmania (B6-0246/2008)

- Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki şi Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, privind Birmania/Myanmar (B6-0247/2008)

- Roberto Musacchio, în numele Grupului GUE/NGL, privind situaţia tragică din Birmania/Myanmar (B6-0248/2008)

- Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez şi Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, privind situaţia tragică din Birmania (B6-0249/2008)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.7 al PV din 22.05.2008.


11. Catastrofa naturală în China (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Catastrofa naturală în China

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Louis Michel (membru al Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Georg Jarzembowski, în numele Grupului PPE-DE, Libor Rouček, în numele Grupului PSE, Dirk Sterckx, în numele Grupului ALDE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Patrick Louis, în numele Grupului IND/DEM, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Edite Estrela, Bastiaan Belder, Cornelis Visser, Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Józef Pinior, Csaba Sándor Tabajdi şi Genowefa Grabowska.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Colm Burke, Bogdan Golik şi Zbigniew Zaleski.

Au intervenit: Janez Lenarčič şi Louis Michel.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Georg Jarzembowski, Jean-Luc Dehaene, Cornelis Visser şi Jas Gawronski, în numele Grupului PPE-DE, privind catastrofa naturală din China (B6-0242/2008),

- Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Marcin Libicki şi Ewa Tomaszewska, în numele Grupului UEN, privind cutremurul din China (B6-0250/2008)

- Daniel Cohn-Bendit, Monica Frassoni, Helga Trüpel, Eva Lichtenberger, Claude Turmes, Milan Horáček, Raül Romeva i Rueda şi Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, privind catastrofa naturală din China (B6-0251/2008),

- Jiří Maštálka şi Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, privind cutremurul din China (B6-0252/2008)

- Dirk Sterckx, Thierry Cornillet şi Marielle De Sarnez, în numele Grupului ALDE, privind catastrofa naturală din China (B6-0253/2008),

- Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano şi Alexandra Dobolyi, în numele Grupului PSE, privind catastrofa naturală din China (B6-0270/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.8 al PV din 22.05.2008.


12. Tratat internaţional de interzicere a armelor cu uraniu (dezbatere)

Întrebare orală (O-0029/2008/rev) adresată deElly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer şi Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE,Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN, Karl von Wogau şi Stefano Zappalà, în numele Grupului PPE-DE, Consiliului: Tratat internațional de interzicere a armelor cu uraniu (B6-0153/2008)

Întrebare orală (O-0030/2008/rev) adresată deElly de Groen-Kouwenhoven, Angelika Beer şi Caroline Lucas, în numele Grupului Verts/ALE, Luisa Morgantini, în numele Grupului GUE/NGL, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE,Ģirts Valdis Kristovskis, în numele Grupului UEN, Karl von Wogau şi Stefano Zappalà, în numele Grupului PPE-DE, Comisiei: Tratat internațional de interzicere a armelor cu uraniu (B6-0154/2008)

Elly de Groen-Kouwenhoven, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ana Maria Gomes, Ģirts Valdis Kristovskis şi Stefano Zappalà au dezvoltat întrebările orale.

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns la întrebare (B6-0153/2008).

Louis Michel (membru al Comisiei) a răspuns la întrebare (B6-0154/2008).

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Jana Hybášková, în numele Grupului PPE-DE, Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Tobias Pflüger, în numele Grupului GUE/NGL, Luca Romagnoli, neafiliat, şi Luisa Morgantini (autoare).

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Janusz Onyszkiewicz, Roberto Fiore şi Gerard Batten.

Au intervenit: Janez Lenarčič şi Louis Michel.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Annemie Neyts-Uyttebroeck şi Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, privind armele care conţin uraniu (sărăcit) şi efectele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului – spre o interzicere mondială a utilizării acestor arme (B6-0219/2008),

- Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas şi Angelika Beer, în numele Grupului Verts/ALE, privind armele care conţin uraniu (sărăcit) şi efectele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului – spre o interzicere mondială a utilizării acestor arme (B6-0220/2008),

- Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek, Jana Hybášková şi Árpád Duka-Zólyomi, în numele Grupului PPE-DE, privind armele care conţin uraniu sărăcit (B6-0223/2008),

- Ģirts Valdis Kristovskis şi Ryszard Czarnecki, în numele Grupului UEN, privind armele care conţin uraniu (sărăcit) şi efectele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului – spre o interzicere mondială a utilizării acestor arme (B6-0224/2008),

- Ana Maria Gomes, în numele Grupului PSE, privind armele care conţin uraniu sărăcit şi efectele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului – spre o interzicere mondială a utilizării acestor arme (B6-0227/2008),

- Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite şi Adamos Adamou, în numele Grupului GUE/NGL, privind armele care conţin uraniu (sărăcit) şi efectele acestora asupra sănătăţii umane şi asupra mediului – spre o interzicere mondială a utilizării acestor arme (B6-0230/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.9 al PV din 22.05.2008.

(Şedinţa, suspendată la 17.35 în aşteptarea timpului afectat întrebărilor, a fost reluată la 18.00)


PREZIDEAZĂ: Manuel António dos SANTOS
Vicepreşedinte

13. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Parlamentul examinează o serie de întrebări adresate Consiliului (B6-0156/2008).

Întrebarea 1 (Manuel Medina Ortega): Discriminarea în legătură cu paşapoartele Uniunii Europene

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Manuel Medina Ortega şi Reinhard Rack.

Întrebarea 2 (Avril Doyle): Ratificarea tratatului de la Lisabona

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Avril Doyle, Marian Harkin şi Jim Allister.

Întrebarea 3 (Colm Burke): Negocierile cu fosta Republică Yugoslavă a Macedoniei în vederea aderării la UE

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Colm Burke.

Întrebarea 4 este caducă, autorul său fiind absent.

Întrebarea 5 (Gay Mitchell): Schimbările climatice şi securitatea internaţională

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Gay Mitchell şi Carlos Carnero González.

Întrebarea 6 (Jim Higgins): Protecţia eficientă a frontierelor externe ale Uniunii Europene

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Jim Higgins şi Reinhard Rack.

Întrebarea 7 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Combaterea sărăciei

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou şi Emanuel Jardim Fernandes.

Întrebarea 8 (Robert Evans): Drepturile omului în Cuba

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Richard Howitt (supleant al autorului), Zita Pleštinská şi David Martin.

Au intervenit Bernd Posselt, cu privire la programarea timpului afectat întrebărilor în funcţie de orarul Consiliului ( Preşedintele s-a angajat să sesizeze Conferinţea Preşedinţilor cu privire la acest lucru), şi Janez Lenarčič, cu privire la această intervenţie.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.


(Şedinţa, suspendată la 19.05, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

14. Verificarea prerogativelor

La propunerea comisiei JURI, Parlamentul a hotărât să valideze mandatele deputaţilor Jan Cremers, Hanne Dahl cu efect de la 30.04.2008 şi respectiv 09.05.2008.


15. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea grupurilor PSE, ALDE, UEN, Verts/ALE şi a Grupului IND/DEM, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

AGRI: László Tőkés

LIBE: Catherine Boursier, Fabio Ciani

Subcomisia pentru drepturile omului: Bernard Wojciechowski în locul lui Witold Tomczak

Delegaţia pentru relaţiile cu Adunarea Parlamentară Euromediteraneană: Catherine Boursier, Adrian Severin

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Europa de Sud-Est: Salvatore Tatarella.

Delegaţia la Comisia parlamentară mixtă UE-Croaţia:Viktória Mohácsi în locul lui Vittorio Prodi

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Mashrek: Catherine Boursier

Delegaţia pentru relaţiile cu Africa de Sud: Vittorio Prodi


16. Evaluare intermediară a politicii industriale - O contribuţie la strategia UE pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă (dezbatere)

Raport privind evaluarea intermediară a politicii industriale - o contribuție la strategia UE pentru creștere și locuri de muncă [2007/2257(INI)] - Comisia pentru industrie, cercetare şi energie. Raportoare: Romana Jordan Cizelj (A6-0167/2008)

Romana Jordan Cizelj şi-a prezentat raportul.

A intervenit Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Jerzy Buzek, în numele Grupului PPE-DE, Silvia-Adriana Ţicău, în numele Grupului PSE, Jorgo Chatzimarkakis, în numele Grupului ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, în numele Grupului UEN, Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, Lambert van Nistelrooij, Bogusław Liberadzki, Danutė Budreikaitė, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk şi Ilda Figueiredo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Andrzej Jan Szejna, Czesław Adam Siekierski, Silvia-Adriana Ţicău şi Bogusław Liberadzki.

Au intervenit: Günter Verheugen şi Romana Jordan Cizelj.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.2 al PV din 22.05.2008.


17. REACH (Propunere de regulament de stabilire a metodelor de testare) (dezbatere)

Întrebare orală (O-0055/2008) adresată deGuido Sacconi, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Proiectul de regulament privind metodele de testare REACH (B6-0158/2008)

Guido Sacconi a dezvoltat întrebarea orală.

Günter Verheugen, vicepreşedinte al Comisiei, a răspuns la întrebarea orală

Au intervenit: Thomas Ulmer, în numele Grupului PPE-DE, şi Satu Hassi, în numele Grupului Verts/ALE.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": Marios Matsakis.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 108 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Guido Sacconi, în numele Comisiei ENVI, privind proiectul de regulament al Comisiei de stabilire a metodelor de testare în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) (B6-0237/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.10 al PV din 22.05.2008.


18. O nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013) (dezbatere)

Raport privind o nouă strategie în materie de sănătate animală pentru Uniunea Europeană (2007-2013) [2007/2260(INI)] - Comisia pentru agricultură şi dezvoltare rurală. Raportor: Janusz Wojciechowski (A6-0147/2008)

Janusz Wojciechowski şi-a prezentat raportul.

A intervenit Androula Vassiliou (membră a Comisiei).

Au intervenit: Esther De Lange, în numele Grupului PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, în numele Grupului PSE, Jan Mulder, în numele Grupului ALDE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, în numele Grupului UEN, Kartika Tamara Liotard, în numele Grupului GUE/NGL, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, Dimitar Stoyanov, neafiliat, Neil Parish, Csaba Sándor Tabajdi, Marios Matsakis, Ilda Figueiredo, Bastiaan Belder, Mairead McGuinness, Pilar Ayuso şi Avril Doyle

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Paul Rübig, Andrzej Jan Szejna, Jim Allister şi Czesław Adam Siekierski.

Au intervenit: Androula Vassiliou şi Janusz Wojciechowski.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 9.11 al PV din 22.05.2008.


19. Strategia Comisiei privind cea de-a treia reuniune a părţilor la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la procesul decizional şi accesul la justiţie în probleme de mediu (dezbatere)

Întrebare orală (O-0054/2008) adresată de Miroslav Ouzký, în numele Comisiei ENVI, Comisiei: Strategia Comisiei privind cea de-a treia reuniune a părților la Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în probleme de mediu (B6-0157/2008)

Datorită absenţei autorului întrebării orale, Preşedintele a decis să nu abordeze această chestiune.

Au intervenit: cu privire la această decizie Marios Matsakis, Eija-Riitta Korhola, Inés Ayala Sender şi Androula Vassiliou, membră a Comisiei, care a acceptat să transmită un răspuns scris la această întrebare orală.


20. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 406.218/OJJE).


21. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.05.

Harald Rømer

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Secretar General

vicepreşedintă


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Antoniozzi, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attard-Montalto, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Baco, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belohorská, Bennahmias, Berend, Berès, Berlato, Berman, Bielan, Binev, Birutis, Blokland, Bloom, Bobošíková, Böge, Bösch, Bono, Bonsignore, Booth, Borghezio, Borrell Fontelles, Botopoulos, Boursier, Bourzai, Bowis, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Cappato, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Carollo, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cavada, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Chukolov, Claeys, Clark, Cocilovo, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Paolo Costa, Cottigny, Coûteaux, Cramer, Cremers, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Dahl, Dăianu, Daul, Davies, De Blasio, Degutis, De Keyser, Demetriou, De Michelis, Deprez, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dimitrakopoulos, Dobolyi, Dombrovskis, Donnici, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Estrela, Ettl, Jonathan Evans, Färm, Fajmon, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Ferber, Fernandes, Fernández Martín, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fiore, Flasarová, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, Fraile Cantón, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Gacek, Gahler, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gargani, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grau i Segú, Grech, Griesbeck, Gröner, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Gruber, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hedh, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hybášková, Hyusmenova, Iacob-Ridzi, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jørgensen, Jonckheer, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Kasoulides, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kilroy-Silk, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kułakowski, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Lienemann, Liese, Liotard, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Lulling, Lundgren, Luque Aguilar, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Thomas Mann, Marini, Markov, Marques, Martens, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Meyer Pleite, Miguélez Ramos, Mikko, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Moraes, Moreno Sánchez, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Naranjo Escobar, Nassauer, Navarro, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pietikäinen, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Piskorski, Pittella, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podimata, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sanz Palacio, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Schaldemose, Schapira, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Søndergaard, Sonik, Sornosa Martínez, Sousa Pinto, Spautz, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stauner, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Stoyanov, Strož, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Svensson, Swoboda, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Vanhecke, Van Hecke, Van Lancker, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Veneto, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Wijkman, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zimmer, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate