Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0271/2008

Keskustelut :

PV 22/05/2008 - 3

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 9.4
CRE 22/05/2008 - 9.4

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 22. toukokuuta 2008 - Strasbourg

9.4. Libanon (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B6-0271/2008, B6-0272/2008, B6-0273/2008, B6-0274/2008, B6-0275/2008 ja B6-0276/2008

Keskustelu käytiin 9.4.2008 (istunnon pöytäkirja 9.4.2008, kohta 18).

Päätöslauselmaesityksista on ilmoitettu (istunnon pöytäkirja 22.5.2008, kohta 2)

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0271/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0271/2008, B6-0272/2008, B6-0273/2008, B6-0274/2008, B6-0275/2008 ja B6-0276/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Tokia Saïfi, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides ja Bogusław Sonik PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Véronique De Keyser, Béatrice Patrie ja Hannes Swoboda PSE-ryhmän puolesta,

Philippe Morillon, Elizabeth Lynne ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta,

Hélène Flautre, Pierre Jonckheer ja David Hammerstein Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Ryszard Czarnecki, Roberta Angelilli ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta,

André Brie GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0228)

Äänestystä koskevat puheenvuorot:

Jana Hybášková käytti puheenvuoron tekstin ranskankielisestä versiosta.

Pasqualina Napoletano esitti PSE-ryhmän puolesta 1 kohdan jälkeen tulevan suullisen tarkistuksen, joka hyväksyttiin.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö