Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2008/2575(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B6-0244/2008

Συζήτηση :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Ψηφοφορία :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0231

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο

9.7. H τραγική κατάσταση στη Bιρμανία (ψηφοφορία)
CRE

Προτάσεις ψηφίσματος B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 και B6-0249/2008

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B6-0244/2008

(αντικαθιστά τιςB6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 και B6-0249/2008):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke και Thomas Mann, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman και Ana Maria Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας PSE,

Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki και Gintaras Didžiokas, εξ ονόματος της Ομάδας UEN,

Roberto Musacchio, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Ο Konrad Szymański έχει επίσης υπογράψει το κείμενο της RC-B6-0244/2008, εξ ονόματος της ομάδας UEN.

Εγκρίνεται (P6_TA(2008)0231)

Παρεμβάσεις επί της ψηφοφορίας:

Ignasi Guardans Cambó που παρουσιάζει προφορική τροπολογία με σκοπό να προστεθεί μια νέα παράγραφος πριν από την παράγραφο1, η οποία κρατείται·

Hartmut Nassauer επί της διαδικασίας της ψηφοφορίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου