Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2008/2575(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0244/2008

Keskustelut :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0231

Pöytäkirja
Torstai 22. toukokuuta 2008 - Strasbourg

9.7. Burman traaginen tilanne (äänestys)
CRE

Päätöslauselmaesitykset B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 ja B6-0249/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0244/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 ja B6-0249/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke ja Thomas Mann PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman ja Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta,

Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez ja Elizabeth Lynne ALDE-ryhmän puolesta,

Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki ja Gintaras Didžiokas UEN-ryhmän puolesta,

Roberto Musacchio GUE/NGL-ryhmän puolesta

Myös Konrad Szymański allekirjoitti UEN-ryhmän puolesta päätöslauselmaesityksen RC-B6-0244/2008.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0231)

Äänestyksiä koskevat puheenvuorot:

Ignasi Guardans Cambó esitti suullisen tarkistuksen, jonka tarkoituksena oli lisätä uusi kohta ennen 1 kohtaa ja joka hyväksyttiin.

Hartmut Nassauer käytti puheenvuoron äänestysten etenemisestä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö