Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2008/2575(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0244/2008

Debatten :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Stemmingen :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Aangenomen teksten :

P6_TA(2008)0231

Notulen
Donderdag 22 mei 2008 - Straatsburg

9.7. Tragische situatie in Birma (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 en B6-0249/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0244/2008

(ter vervanging van B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 en B6-0249/2008):

ingediend door de volgende leden:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke en Thomas Mann, namens de PPE-DE-Fractie,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman en Ana Maria Gomes, namens de PSE-Fractie,

Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie,

Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki en Gintaras Didžiokas, namens de UEN-Fractie,

Roberto Musacchio, namens de GUE/NGL-Fractie

Konrad Szymański is, namens de UEN-Fractie, medeondertekenaar van RC-B6-0244/2008.

Aangenomen (P6_TA(2008)0231)

Opmerkingen in het kader van de stemming:

Ignasi Guardans Cambó diende een mondeling amendement in strekkende inlassing van een nieuwe paragraaf vóór paragraaf 1, dat in aanmerking werd genomen.

Hartmut Nassauer over de stemprocedure.

Juridische mededeling - Privacybeleid