Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2008/2575(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0244/2008

Rozpravy :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Hlasovanie :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0231

Zápisnica
Štvrtok, 22. mája 2008 - Štrasburg

9.7. Tragická situácia v Barme (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 a B6-0249/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0244/2008

(nahrádzajúci B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 a B6-0249/2008):

podaný týmito poslancami:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke a Thomas Mann za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman a Ana Maria Gomes za skupinu PSE,

Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE,

Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki a Gintaras Didžiokas za skupinu UEN,

Roberto Musacchio za skupinu GUE/NGL

Konrad Szymański v mene skupiny UEN tiež podpísal RC-B6-0244/2008.

Prijatý (P6_TA(2008)0231)

Vystúpili títo poslanci:

Ignasi Guardans Cambó predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh s cieľom vložiť nový odsek pred odsek 1, ktorý bol prijatý.

Hartmut Nassauer k postupu hlasovania.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia