Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2575(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0244/2008

Debatter :

PV 21/05/2008 - 10
CRE 21/05/2008 - 10

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 9.7
CRE 22/05/2008 - 9.7

Antagna texter :

P6_TA(2008)0231

Protokoll
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg

9.7. Den tragiska situationen i Burma (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 och B6-0249/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0244/2008

(ersätter B6-0244/2008, B6-0245/2008, B6-0246/2008, B6-0247/2008, B6-0248/2008 och B6-0249/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Geoffrey Van Orden, Hartmut Nassauer, Urszula Gacek, Laima Liucija Andrikienė, Colm Burke och Thomas Mann för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Glenys Kinnock, Giovanna Corda, Thijs Berman och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen,

Thierry Cornillet, Marielle De Sarnez och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen,

Frithjof Schmidt, Hélène Flautre, Margrete Auken, Raül Romeva i Rueda, Angelika Beer, Alyn Smith, Bart Staes och Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen,

Adam Bielan, Hanna Foltyn-Kubicka, Mieczysław Edmund Janowski, Ryszard Czarnecki och Gintaras Didžiokas för UEN-gruppen,

Roberto Musacchio för GUE/NGL-gruppen

Även Konrad Szymański, för UEN-gruppen, hade undertecknat resolutionsförslag RC-B6-0244/2008.

Antogs (P6_TA(2008)0231)

Inlägg om omröstningen:

Ignasi Guardans Cambó lade fram ett muntligt ändringsförslag om att införa en ny punkt före punkt 1, vilket beaktades.

Hartmut Nassauer om omröstningsförfarandet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy