Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2008/2585(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0242/2008

Разисквания :

PV 21/05/2008 - 11
CRE 21/05/2008 - 11

Гласувания :

PV 22/05/2008 - 9.8

Приети текстове :

P6_TA(2008)0232

Протокол
Четвъртък, 22 май 2008 г. - Страсбург

9.8. Природното бедствие в Китай (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0242/2008, B6-0250/2008, B6-0251/2008, B6-0252/2008, B6-0253/2008 и B6-0270/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0242/2008

(за замяна на B6-0242/2008, B6-0250/2008, B6-0251/2008, B6-0252/2008, B6-0253/2008 и B6-0270/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Georg Jarzembowski, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser и Jas Gawronski, от името на групата PPE-DE,

Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano и Alexandra Dobolyi, от името на групата PSE,

Dirk Sterckx, Thierry Cornillet и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE,

Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Helga Trüpel, Claude Turmes и Milan Horáček, от името на групата Verts/ALE,

Adam Bielan и Hanna Foltyn-Kubicka, от името на групата UEN,

Jiří Maštálka и Gabriele Zimmer, от името на групата GUE/NGL

Konrad Szymański също е подписал RC-B6-0242/2008, от името на групата UEN.

приема се (P6_TA(2008)0232)

Правна информация - Политика за поверителност