Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2008/2585(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0242/2008

Debatter :

PV 21/05/2008 - 11
CRE 21/05/2008 - 11

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 9.8

Antagna texter :

P6_TA(2008)0232

Protokoll
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg

9.8. Naturkatastrofen i Kina (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0242/2008, B6-0250/2008, B6-0251/2008, B6-0252/2008, B6-0253/2008 och B6-0270/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0242/2008

(ersätter B6-0242/2008, B6-0250/2008, B6-0251/2008, B6-0252/2008, B6-0253/2008 och B6-0270/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Georg Jarzembowski, Jacek Saryusz-Wolski, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Laima Liucija Andrikienė, Cornelis Visser och Jas Gawronski för PPE-DE-gruppen,

Hannes Swoboda, Pasqualina Napoletano och Alexandra Dobolyi för PSE-gruppen,

Dirk Sterckx, Thierry Cornillet och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen,

Daniel Cohn-Bendit, Raül Romeva i Rueda, Monica Frassoni, Hélène Flautre, Helga Trüpel, Claude Turmes och Milan Horáček för Verts/ALE-gruppen,

Adam Bielan och Hanna Foltyn-Kubicka för UEN-gruppen,

Jiří Maštálka och Gabriele Zimmer för GUE/NGL-gruppen

Även Konrad Szymański, för UEN-gruppen, hade undertecknat resolutionsförslag RC-B6-0242/2008.

Antogs (P6_TA(2008)0232)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy