Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B6-0219/2008

Debatten :

PV 21/05/2008 - 12
CRE 21/05/2008 - 12

Stemmingen :

PV 22/05/2008 - 9.9
CRE 22/05/2008 - 9.9

Aangenomen teksten :


Notulen
Donderdag 22 mei 2008 - Straatsburg

9.9. Wereldwijd verdrag tegen uraniumwapens (stemming)
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 en B6-0230/2008

(Gewone meerderheid)

(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE RC-B6-0219/2008

(ter vervanging van B6-0219/2008, B6-0220/2008, B6-0223/2008, B6-0224/2008, B6-0227/2008 en B6-0230/2008):

ingediend door de volgende leden:

Ana Maria Gomes, Emilio Menéndez del Valle, Luis Yañez-Barnuevo García en Jan Marinus Wiersma, namens de PSE-Fractie,

Annemie Neyts-Uyttebroeck en Elizabeth Lynne, namens de ALDE-Fractie,

Elly de Groen-Kouwenhoven, Caroline Lucas en Angelika Beer, namens de Verts/ALE-Fractie,

Ģirts Valdis Kristovskis, namens de UEN-Fractie,

Tobias Pflüger, Willy Meyer Pleite, Adamos Adamou en Umberto Guidoni, namens de GUE/NGL-Fractie,
Adam Bielan, Konrad Szymański, namens de UEN-Fractie, en Luisa Morgantini, namens de GUE/NGL-Fractie, hebben RC-B6-0219/2008 medeondertekend.

Stefano Zappalà, Karl von Wogau, Urszula Gacek en Jana Hybášková, namens de PPE-DE-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Stefano Zappalà, namens de PPE-DE-Fractie, die erop wijst dat zijn fractie medeondertekenaar is van RC-B6-0219/2008.

Aangenomen (P6_TA(2008)0233)

Juridische mededeling - Privacybeleid