Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 22 maja 2008 r. - Strasburg

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania
Pełne sprawozdanie

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia złożone zgodnie z art. 163 ust. 3 Regulaminu zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Wzrost cen produktów spożywczych w Unii Europejskiej i w krajach rozwijających się - RC-B6-0217/2008: Zdzisław Zbigniew Podkański, Tunne Kelam, Czesław Adam Siekierski i Ewa Tomaszewska

Negocjacje między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w zakresie zwolnienia z obowiązku wizowego - B6-0233/2008: Zita Pleštinská i Czesław Adam Siekierski

Sprawozdanie Janusz Wojciechowski - A6-0147/2008: Zdzisław Zbigniew Podkański, Bogdan Golik i Ewa Tomaszewska

°
° ° °

Głos zabrała Eija-Riitta Korhola.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności