Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0241/2008

Keskustelut :

PV 22/05/2008 - 14.3
CRE 22/05/2008 - 14.3

Äänestykset :

PV 22/05/2008 - 16.3

Hyväksytyt tekstit :


Pöytäkirja
Torstai 22. toukokuuta 2008 - Strasbourg

16.3. Tilanteen kärjistyminen Burundissa (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 ja B6-0269/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 16)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0241/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 ja B6-0269/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola ja Tunne Kelam PPE-DE-ryhmän puolesta,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock ja Ana Maria Gomes PSE-ryhmän puolesta,

Johan Van Hecke ja Marios Matsakis ALDE-ryhmän puolesta,

Raül Romeva i Rueda ja Mikel Irujo Amezaga Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan ja Ewa Tomaszewska UEN-ryhmän puolesta,

Umberto Guidoni GUE/NGL-ryhmän puolesta

Myös Konrad Szymański allekirjoitti UEN-ryhmän puolesta päätöslauselmaesityksen RC-B6-0241/2008.

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0240)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö