Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0241/2008

Debatter :

PV 22/05/2008 - 14.3
CRE 22/05/2008 - 14.3

Omröstningar :

PV 22/05/2008 - 16.3

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg

16.3.  Ökande spänningar i Burundi (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 och B6-0269/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 16)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0241/2008

(ersätter B6-0241/2008, B6-0265/2008, B6-0266/2008, B6-0267/2008, B6-0268/2008 och B6-0269/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

John Bowis, Jürgen Schröder, Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola och Tunne Kelam för PPE-DE-gruppen,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Marie-Arlette Carlotti, Glenys Kinnock och Ana Maria Gomes för PSE-gruppen,

Johan Van Hecke och Marios Matsakis för ALDE-gruppen,

Raül Romeva i Rueda och Mikel Irujo Amezaga för Verts/ALE-gruppen,

Ryszard Czarnecki, Ģirts Valdis Kristovskis, Adam Bielan och Ewa Tomaszewska för UEN-gruppen,

Umberto Guidoni för GUE/NGL-gruppen

Även Konrad Szymański, för UEN-gruppen, hade undertecknat resolutionsförslag RC-B6-0241/2008.

Antogs (P6_TA(2008)0240)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy