Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά - Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
Πέμπτη 22 Μαΐου 2008 - Στρασβούργο
Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση
P6_PV(2008)05-22(RCV)

Το έγγραφο αυτό δεν υφίσταται σε HTML αλλά διατίθεται στους εξής μορφότυπους:
PDF 339kWORD 1024k
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου