Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Torsdagen den 22 maj 2008 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Libanon (ingivna resolutionsförslag)
 4.Stigande livsmedelspriser i EU och utvecklingsländerna (ingivna resolutionsförslag)
 5.Förhandlingarna mellan EU och Förenta staterna om viseringsundantag (ingivna resolutionsförslag)
 6.Inrättandet av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning) ***I (debatt)
 7.Uppföljning av Parisförklaringen från 2005 om biståndseffektivitet (debatt)
 8.Uttalande av talmannen
 9.Omröstning
  9.1.Ändringsbudget nr 2/2008 (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Översyn av industripolitiken efter halva tiden – Ett bidrag till EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi (artikel 131 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.3.Inrättandet av Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (omarbetning) ***I (omröstning)
  9.4.Libanon (omröstning)
  9.5.Stigande livsmedelspriser i EU och utvecklingsländerna (omröstning)
  9.6.Förhandlingarna mellan EU och Förenta staterna om viseringsundantag (omröstning)
  9.7.Den tragiska situationen i Burma (omröstning)
  9.8.Naturkatastrofen i Kina (omröstning)
  9.9.Globalt fördrag om förbud mot uranvapen (omröstning)
  9.10.Reach (förordningen om testmetoder) (omröstning)
  9.11.En ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen (2007-2013) (omröstning)
  9.12.Kommissionens strategi inför det tredje mötet mellan parterna i konventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor (omröstning)
  9.13.Uppföljning av Parisförklaringen från 2005 om biståndseffektivitet (omröstning)
 10.Datum för sammanträdesperioderna
 11.Röstförklaringar
 12.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 13.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 14.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  14.1.Sudan och internationella brottmålsdomstolen
  14.2.Fängslande av oppositionspolitiker i Vitryssland
  14.3.Ökande spänningar Burundi
 15.Parlamentets sammansättning
 16.Omröstning
  16.1.Sudan och Intenationella brottmålsdomstolen (omröstning)
  16.2.Fängslande av oppositionspolitiker i Vitryssland (omröstning)
  16.3.Ökande spänningar i Burundi (omröstning)
 17.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 18.Utskottens och delegationernas sammansättning
 19.Beslut om vissa dokument
 20.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 116 i arbetsordningen)
 21.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod
 23.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (226 kb) Närvarolista (51 kb)       
 
Protokoll (164 kb) Närvarolista (20 kb) Omröstningsresultat (446 kb) Omröstningar med namnupprop (1020 kb) 
 
Protokoll (229 kb) Närvarolista (62 kb) Omröstningsresultat (160 kb) Omröstningar med namnupprop (330 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy