Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0278/2008

Debatter :

PV 04/06/2008 - 14

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.13
CRE 05/06/2008 - 6.13
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Onsdagen den 4 juni 2008 - Bryssel

14. Försämringen av situationen i Georgien (ingivna resolutionsförslag)

Debatten hölls den 07.05.2008 (punkt 12 i protokollet av den 07.05.2008).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Marie Anne Isler Béguin och Cem Özdemir för Verts/ALE-gruppen, om Georgien (B6-0278/2008)

- Georgs Andrejevs och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0287/2008)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Charles Tannock, Jacek Saryusz-Wolski, Elmar Brok, Árpád Duka-Zólyomi, Urszula Gacek, Michael Gahler, Ria Oomen-Ruijten och Corien Wortmann-Kool för PPE-DE-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0289/2008)

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda och Adrian Severin för PSE-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0290/2008)

- Konrad Szymański, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Wojciech Roszkowski, Hanna Foltyn-Kubicka, Inese Vaidere och Gintaras Didžiokas för UEN-gruppen, om situationen i Georgien (B6-0293/2008)

- André Brie för GUE/NGL-gruppen, om Georgien (B6-0294/2008)

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 05.06.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy