Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuni 2008 - Brüssel

19. ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu jätkamine)
Istungi stenogramm

Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta, mis on Euroopa Parlamendile esitatud 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punkti G – lõike 43 kohaldamisel (2006) (2007/2219(INI)) [2007/2219(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

Raport Euroopa julgeolekustrateegia ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamise kohta [2008/2003(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

Sõna võtsid Ana Maria Gomes, Andrew Duff, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Sylwester Chruszcz, Tunne Kelam, Adrian Severin, Paweł Bartłomiej Piskorski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Francisco José Millán Mon, Justas Vincas Paleckis, Anneli Jäätteenmäki ja Miroslav Mikolášik.

ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

Sõna võtsid Ioan Mircea Paşcu ja Colm Burke.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Anna Záborská, Hubert Pirker, Csaba Sándor Tabajdi, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Mieczysław Edmund Janowski ja Csaba Sógor.

Sõna võtsid Günter Verheugen, Javier Solana, Jacek Saryusz-Wolski ja Helmut Kuhne.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.14 ja 05.06.2008protokoll punkt 6.15.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika