Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2008. június 4., Szerda - Brüsszel

19. A KKBP-ről szóló 2006-os éves jelentés - Európai biztonsági stratégia, EBVP (a vita folytatása)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Jelentés a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási lehetőségeiről szóló, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás (43) bekezdésének G. pontja alapján az Európai Parlamenthez intézett éves tanácsi jelentésről – 2006 [2007/2219(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

Jelentés az európai biztonsági stratégia és az európai biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról [2008/2003(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

Felszólal: Ana Maria Gomes, Andrew Duff, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Sylwester Chruszcz, Tunne Kelam, Adrian Severin, Paweł Bartłomiej Piskorski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Francisco José Millán Mon, Justas Vincas Paleckis, Anneli Jäätteenmäki és Miroslav Mikolášik.

ELNÖKÖL: Edward McMILLAN-SCOTT
alelnök

Felszólal: Ioan Mircea Paşcu és Colm Burke.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Anna Záborská, Hubert Pirker, Csaba Sándor Tabajdi, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Mieczysław Edmund Janowski és Csaba Sógor.

Felszólal: Günter Verheugen, Javier Solana, Jacek Saryusz-Wolski és Helmut Kuhne.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.06.05-i jegyzőkönyv 6.14. pont és 2008.06.05-i jegyzőkönyv 6.15. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat