Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2008 m. birželio 4 d. - Briuselis

19. 2006 m. metinis pranešimas apie BUSP. Europos saugumo strategija ir ESGP (diskusijų tęsinys)
Stenograma

Pranešimas dėl Tarybos metinio pranešimo Europos Parlamentui dėl pagrindinių ES bendrosios užsienio ir saugumo politikos (BUSP) aspektų ir esminių pasirinkimų, pateikto Europos Parlamentui pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo G punkto 43 dalį – 2006 m. [2007/2219(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008).

Pranešimas dėl Europos saugumo strategijos ir ESGP įgyvendinimo [2008/2003(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Helmut Kuhne (A6-0186/2008).

Kalbėjo: Ana Maria Gomes, Andrew Duff, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Sylwester Chruszcz, Tunne Kelam, Adrian Severin, Paweł Bartłomiej Piskorski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Francisco José Millán Mon, Justas Vincas Paleckis, Anneli Jäätteenmäki ir Miroslav Mikolášik.

PIRMININKAVO: Edward McMILLAN-SCOTT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Ioan Mircea Paşcu ir Colm Burke.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Hubert Pirker, Csaba Sándor Tabajdi, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Mieczysław Edmund Janowski ir Csaba Sógor.

Kalbėjo: Günter Verheugen, Javier Solana, Jacek Saryusz-Wolski ir Helmut Kuhne.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.14 protokolo 05.06.2008 ir punktas 6.15 protokolo 05.06.2008.

Teisinė informacija - Privatumo politika