Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 4 juni 2008 - Brussel

19. Jaarverslag 2006 over het GBVB - Europese veiligheidsstrategie en EVDB (voortzetting van het debat)
Volledige verslagen

Verslag over het jaarlijkse verslag van de Raad aan het Europees Parlement over de voornaamste aspecten en fundamentele keuzen van het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid (GBVB), dat is voorgelegd aan het Europees Parlement overeenkomstig alinea 43, punt G van Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 (2006) [2007/2219(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

Verslag over de tenuitvoerlegging van de Europese veiligheidsstrategie en het EVDB [2008/2003(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

Het woord wordt gevoerd door Ana Maria Gomes, Andrew Duff, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Sylwester Chruszcz, Tunne Kelam, Adrian Severin, Paweł Bartłomiej Piskorski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Francisco José Millán Mon, Justas Vincas Paleckis, Anneli Jäätteenmäki en Miroslav Mikolášik.

VOORZITTER: Edward McMILLAN-SCOTT
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ioan Mircea Paşcu en Colm Burke.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Anna Záborská, Hubert Pirker, Csaba Sándor Tabajdi, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Mieczysław Edmund Janowski en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Günter Verheugen, Javier Solana, Jacek Saryusz-Wolski en Helmut Kuhne.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.14 van de notulen van 05.06.2008 en punt 6.15 van de notulen van 05.06.2008.

Juridische mededeling - Privacybeleid