Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 4 iunie 2008 - Bruxelles

19. Raport anual 2006 privind PESC - Strategia Europeană de Securitate şi PESA (continuarea dezbaterii)
Stenograma

Raport referitor la Raportul anual al Consiliului către Parlamentul European privind aspectele principale și opțiunile de bază ale politicii externe și de securitate comune (PESC), prezentat Parlamentului European în temeiul punctului G subpunctul 43 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 (2006) [2007/2219(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Jacek Saryusz-Wolski (A6-0189/2008)

Raport privind punerea în aplicare a Strategiei Europene de Securitate și a PESA [2008/2003(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Helmut Kuhne (A6-0186/2008)

Au intervenit: Ana Maria Gomes, Andrew Duff, Mario Borghezio, Athanasios Pafilis, Sylwester Chruszcz, Tunne Kelam, Adrian Severin, Paweł Bartłomiej Piskorski, Andrzej Tomasz Zapałowski, Francisco José Millán Mon, Justas Vincas Paleckis, Anneli Jäätteenmäki şi Miroslav Mikolášik.

PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

Au intervenit: Ioan Mircea Paşcu şi Colm Burke.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Anna Záborská, Hubert Pirker, Csaba Sándor Tabajdi, Monika Beňová, Miloslav Ransdorf, Mieczysław Edmund Janowski şi Csaba Sógor.

Au intervenit: Günter Verheugen, Javier Solana, Jacek Saryusz-Wolski şi Helmut Kuhne.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 6.14 al PV din 05.06.2008 şi punctul 6.15 al PV din 05.06.2008.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate