Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0277/2008

Arutelud :

PV 04/06/2008 - 20
CRE 04/06/2008 - 20

Hääletused :

PV 05/06/2008 - 6.16
CRE 05/06/2008 - 6.16
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Kolmapäev, 4. juuni 2008 - Brüssel

20. ELi - USA tippkohtumine (arutelu)
Istungi stenogramm

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi - USA tippkohtumine

Dimitrij Rupel (nõukogu eesistuja) ja Günter Verheugen (komisjoni asepresident) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid James Elles fraktsiooni PPE-DE nimel, Jan Marinus Wiersma fraktsiooni PSE nimel, Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel, Cem Özdemir fraktsiooni Verts/ALE nimel, Brian Crowley fraktsiooni UEN nimel, Dimitrios Papadimoulis fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), ja Elmar Brok.

ISTUNGI JUHATAJA: Mario MAURO
asepresident

Sõna võtsid Libor Rouček, Sophia in 't Veld, Mirosław Mariusz Piotrowski, Jana Bobošíková, Jerzy Buzek, Ana Maria Gomes, Dariusz Maciej Grabowski, Dushana Zdravkova, Helmut Kuhne, Atanas Paparizov, Peter Skinner ja Corina Creţu.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Zita Pleštinská ja Theodor Dumitru Stolojan.

Sõna võtsid Dimitrij Rupel ja Günter Verheugen.

Kodukorra artikli 103 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Marinus Wiersma, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser ja Benoît Hamon fraktsiooni PSE nimel: ELi–USA tippkohtumine (B6-0277/2008)

- Pierre Jonckheer, Cem Özdemir, Angelika Beer ja Kathalijne Maria Buitenweg fraktsiooni Verts/ALE nimel: ELi-USA tippkohtumine (B6-0279/2008)

- Cristiana Muscardini, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka ja Konrad Szymański fraktsiooni UEN nimel: Atlandi-ülesed suhted (B6-0280/2008)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Stefano Zappalà, Jacek Saryusz-Wolski, Karl von Wogau, Elmar Brok ja Jonathan Evans fraktsiooni PPE-DE nimel: ELi–USA tippkohtumine (B6-0283/2008)

- Annemie Neyts-Uyttebroeck, Alexander Lambsdorff ja Anneli Jäätteenmäki fraktsiooni ALDE nimel: ELi ja USA suhted (B6-0284/2008)

- André Brie, Tobias Pflüger ja Esko Seppänen fraktsiooni GUE/NGL nimel: ELi ja USA tippkohtumine (B6-0292/2008)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 05.06.2008protokoll punkt 6.16.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika