Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 4 iunie 2008 - Bruxelles

21. Intervenţii de un minut privind chestiuni politice importante
Stenograma

Au luat cuvântul, în conformitate cu articolul 144 din Regulamentul de procedură, pentru intervenţii de un minut, următorii deputaţi, care doresc să atragă atenţia Parlamentului în special asupra unor chestiuni politice importante:

Emmanouil Angelakas, Marusya Ivanova Lyubcheva, Cristian Silviu Buşoi, Milan Horáček, Dariusz Maciej Grabowski, Věra Flasarová, Urszula Krupa, Irena Belohorská, Petya Stavreva, Iliana Malinova Iotova, Marios Matsakis, Willy Meyer Pleite, Gerard Batten, Jim Allister, Jim Higgins, Cătălin-Ioan Nechifor, Marco Cappato şi Georgios Toussas.

PREZIDEAZĂ: Luigi COCILOVO
Vicepreşedinte

Au intervenit: Péter Olajos, Neena Gill, Danutė Budreikaitė, Pedro Guerreiro, Zuzana Roithová, Rovana Plumb, Ilda Figueiredo, Mairead McGuinness, Csaba Sándor Tabajdi şi Silvia-Adriana Ţicău.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate