Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0223(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0193/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0193/2008

Συζήτηση :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Ψηφοφορία :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0245

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες

25. Κοινοτικό σύστημα πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας (INN) * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας [COM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Η Marie-Hélène Aubert παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνουν οι Daniel Varela Suanzes-Carpegna (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής INTA), Ιωάννης Γκλαβάκης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Luis Manuel Capoulas Santos, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Elspeth Attwooll, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ian Hudghton, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Hélène Goudin, εξ ονόματος της Ομάδας IND/DEM, Jim Allister, μη εγγεγραμμένος, Carmen Fraga Estévez, Σταύρος Αρναουτάκης, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Iles Braghetto και Petya Stavreva.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Mairead McGuinness, Paulo Casaca και Avril Doyle.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Marie-Hélène Aubert.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.06.2008.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου