Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0223(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0193/2008

Ingivna texter :

A6-0193/2008

Debatter :

PV 04/06/2008 - 25
CRE 04/06/2008 - 25

Omröstningar :

PV 05/06/2008 - 6.5
CRE 05/06/2008 - 6.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0245

Protokoll
Onsdagen den 4 juni 2008 - Bryssel

25. Gemenskapssystem mot olagligt, orapporterat och oreglerat fiske * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske [KOM(2007)0602 - C6-0454/2007 - 2007/0223(CNS)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Marie-Hélène Aubert (A6-0193/2008)

Talare: Joe Borg (ledamot av kommissionen)

Marie-Hélène Aubert redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Daniel Varela Suanzes-Carpegna (föredragande av yttrande från utskottet INTA), Ioannis Gklavakis för PPE-DE-gruppen, Luis Manuel Capoulas Santos för PSE-gruppen, Elspeth Attwooll för ALDE-gruppen, Ian Hudghton för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Hélène Goudin för IND/DEM-gruppen, Jim Allister, grupplös, Carmen Fraga Estévez, Stavros Arnaoutakis, Zdzisław Kazimierz Chmielewski, Avril Doyle, Iles Braghetto och Petya Stavreva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Mairead McGuinness, Paulo Casaca och Avril Doyle

Talare: Joe Borg och Marie-Hélène Aubert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 05.06.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy