Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2007/0224(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A6-0183/2008

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A6-0183/2008

Συζήτηση :

PV 04/06/2008 - 26
CRE 04/06/2008 - 26

Ψηφοφορία :

PV 05/06/2008 - 6.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P6_TA(2008)0246

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 4 Ιουνίου 2008 - Βρυξέλλες

26. Προστασία των ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων * (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού [COM(2007)0605 - C6-0453/2007 - 2007/0224(CNS)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Duarte Freitas (A6-0183/2008)

Παρεμβαίνει ο Joe Borg (Μέλος της Επιτροπής).

Ο Duarte Freitas παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Μάριος Ματσάκης (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής ENVI), Carmen Fraga Estévez, εξ ονόματος της Ομάδας PPE-DE, Paulo Casaca, εξ ονόματος της Ομάδας PSE, Josu Ortuondo Larrea, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Seán Ó Neachtain, εξ ονόματος της Ομάδας UEN, και Pedro Guerreiro, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Avril Doyle, Μάριος Ματσάκης και Zdzisław Kazimierz Chmielewski.

Παρεμβαίνουν οι Joe Borg και Duarte Freitas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 05.06.2008.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ρόδη ΚΡΑΤΣΑ-ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου