Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Kolmapäev, 4. juuni 2008 - Brüssel
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Presidentuuri avaldus
 3.Tervitus
 4.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 5.Parlamendi koosseis
 6.Parlamendiliikme puutumatuse kaitsmise taotlus
 7.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 8.Parandused (kodukorra artikkel 204 a)
 9.Nõukogu edastatud kokkulepete tekstid
 10.Esitatud dokumendid
 11.Suuliselt vastatavad küsimused ja kirjalikud deklaratsioonid (esitamine)
 12.Kehtetud kirjalikud deklaratsioonid
 13.Tööplaan
 14.Olukorra halvenemine Gruusias (esitatud resolutsiooni ettepanekud)
 15.ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu)
 16.Tervitus
 17.ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu jätkamine)
 18.Tervitus
 19.ÜVJP 2006. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia ning EJKP rakendamine (arutelu jätkamine)
 20.ELi - USA tippkohtumine (arutelu)
 21.Üheminutilised sõnavõtud poliitiliselt olulistel teemadel
 22.Üldised tariifsed soodustused ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 * (arutelu)
 23.AKV-ELi parlamentaarse ühisassamblee töö (2007) (arutelu)
 24.Konkurents: jaepangandussektori uurimine - Roheline raamat jaefinantsteenuste kohta ühtsel turul (arutelu)
 25.Ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastane ühenduse süsteem * (arutelu)
 26.Ohualdiste avamere ökosüsteemide kaitse * (arutelu)
 27.Kaubanduspoliitika rakendamine tõhusate impordi- ja ekspordieeskirjade ja -menetlustega (arutelu)
 28.Sundprostitutsioon ja naistega kauplemine seksuaalse ekspluateerimise eesmärgil (arutelu)
 29.Majanduslike huvide deklaratsioon
 30.Järgmise istungi päevakord
 31.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
Protokoll (153 kb) Kohalolijate nimekiri (55 kb) 
 
Protokoll (122 kb) Kohalolijate nimekiri (22 kb) 
 
Protokoll (196 kb) Kohalolijate nimekiri (62 kb) 
Õigusteave - Privaatsuspoliitika