Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 4. kesäkuuta 2008 - Bryssel
 1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausuma
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö
 7.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 8.Oikaisut (työjärjestyksen 204 a artikla)
 9.Neuvoston toimittamat sopimustekstit
 10.Vastaanotetut asiakirjat
 11.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 12.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 13.Käsittelyjärjestys
 14.Georgian tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 15.YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 - Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (keskustelu)
 16.Tervetulotoivotukset
 17.YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 - Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (jatkoa keskustelulle)
 18.Tervetulotoivotukset
 19.YUTP:aa koskeva vuotuinen kertomus 2006 - Euroopan turvallisuusstrategiaa ja ETPP:n täytäntöönpanoa koskeva vuosikertomus (jatkoa keskustelulle)
 20.EU:n ja Yhdysvaltain huippukokous (keskustelu)
 21.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 22.Yleisen tullietuusjärjestelmän soveltaminen 1 päivästä tammikuuta 2009 alkaen 31 päivään joulukuuta 2011 * (keskustelu)
 23.AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminta vuonna 2007 (keskustelu)
 24.Kilpailu: vähittäispankkitoiminnan alaa koskeva tutkinta - Vähittäisrahoituspalveluja yhtenäismarkkinoilla koskeva vihreä kirja (keskustelu)
 25.Yhteisön järjestelmä laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen torjumiseksi * (keskustelu)
 26.Haavoittuvien meriekosysteemien suojelu * (keskustelu)
 27.Tehokkaat tuonti- ja vientisäännöt ja -menettelyt kauppapolitiikan palveluksessa (keskustelu)
 28.Pakkoprostituutio ja naiskauppa seksuaalista hyväksikäyttöä varten (keskustelu)
 29.Taloudellisia etuja koskeva ilmoitus
 30.Seuraavan istunnon esityslista
 31.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
Pöytäkirja (154 kb) Läsnäololista (55 kb) 
 
Pöytäkirja (127 kb) Läsnäololista (22 kb) 
 
Pöytäkirja (201 kb) Läsnäololista (61 kb) 
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö